0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نشست ساختمان"

ترک های مورب در ساختمان چیست؟
ترک های کم عمق بنابر رطوبت های فرسایشی صورت می گیرد و به راحتی می توان توسط مقداری مصالح و ماله آن ها به روش پنبه زنی که پیمانکار به درستی بر آن تسلط دارد سطح دیوار را پوشش می دهد.
ترک های مورب در ساختمان چیست؟
خطر نشست ساختمان?
خطر نشست ساختمان نشانه های مختلفی را از خود نشان می دهد و همین طور خطرات و زیان های زیادی را با خود به همراه دارد.
خطر نشست ساختمان?
مقاوم سازی سنگ نما
سنگ نمای ساختمان ممکن است در اثر گذر زمان دچار آسیب شود. حرکات ساختمان که معمولاً به شکل طبیعی انجام می شود و همچنین تکان هایی که در اثر باران و باد، یخبندان و طوفان به ساختمان وارد می شوند، موجب می شوند سنگ های نما شل شوند و در مواردی از جای خود بیافتند.
مقاوم سازی سنگ نما
علائم نشست ساختمان
ایجاد ترک های افقی و عمودی روی دیوارهای زیر زمین ساختمان ممکن است بر اثر نفوذ آب به کف زیر زمین باشد. همچنین، ترک های کنار درزها که به طور معمول در ساختمان هایی با بلوک بتنی مشاهده می شود، همگی به دلیل وجود اشکال در پی ساختمان به وجود می آیند و از علائم نشست ساختمان هستند.
علائم نشست ساختمان
نشست ساختمان
نشست خاک در اثر فشردگی خاک بوجود می آید و یکی از پدیده هایی است که در بعضی از سازه ها ایجاد می شود و اگر اقدامات موثری در این باره نداشته باشیم می تواند آثار مخربی بر را بر آن به جا گذارد.
نشست ساختمان
فیلترها
Sort
display