0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازی با ژاکت فولادی"

ژاکت فولادی ستون بتنی
ژاکت فولادی ستون بتنی
برای اجرای ژاکت فولادی ستون بتنی به طور معمول در چهار وجه عضو از پلیت استفاده شده یا در چهار گوشه آن چهار نبشی قرار می دهند. ضخامت پلیت ها و نبشی ها با توجه به مقدار بار وارده در نظر گرفته می شود. طول پلیت ها و نبشی ها نیز بر طبق بار وارده تعیین می شود.
معایب ژاکت فولادی
معایب ژاکت فولادی
یکی از مهم ترین معایب ژاکت فولادی هزینه بر بودن اجرای آن است. مقاوم سازی با این ژاکت ها به طور معمول نسبت به مقاوم سازی با الیاف frp هزینه بیشتری دارد
مزایا و معایب ساختمان فلزی
مزایا و معایب ساختمان فلزی
دوام فولاد بسیار خوب است، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد. برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود.
مقاوم سازی ساختمان بتنی به روش ژاکت فولادی
مقاوم سازی ساختمان بتنی به روش ژاکت فولادی
برای مقاوم سازی ستون های ضعیف سازه که فاقد آرماتورهای عرضی و یا طولی کافی می باشند استفاده از ژاکت فلزی مرسوم است.
استفاده از ژاکت فولادی در مقاوم سازی
استفاده از ژاکت فولادی در مقاوم سازی
روش مرسوم برای ایجاد این اتصال آن است که قبل از نصب ورق ها سوراخ هایی در عضو بتنی و ورق های فلزی ایجاد شده، سپس ورق ها بر روی عضو قرار گرفته و بولت ها داخل سوراخ نصب می گردند، سپس فضای باقی مانده داخل سوراخ توسط اپوکسی پر می گردد.
مقاوم سازی ساختمان با روش ژاکت فولادی
مقاوم سازی ساختمان با روش ژاکت فولادی
استفاده از ژاکت فولادی برای مقاوم سازی ستون ها ضمن افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون با ایجاد تنش محصورشدگی مقاومت فشاری بتن را نیز افزایش داده و همچنین از کمانش آرماتورهای طولی جلوگیری می نماید.
مقاوم سازی سازه های بتنی با ژاکت فولادی
مقاوم سازی سازه های بتنی با ژاکت فولادی
پس کشیدگی روشی است که برای پیش تنیده کردن بتن مسلح و مقاوم سازی بکار می رود. عمل کشیدن، ظرفیت باربری فعال عضو را بلافاصله بالا می برد.
روش های مقاوم سازی ساختمان
روش های مقاوم سازی ساختمان
امکان اصلاح همزمان کلیه مشکلات سختی و مقاومتی در قابهای بتنی
مقاوم سازی سیلو ها به روش FRP
مقاوم سازی سیلو ها به روش FRP
امروزه مقاوم‌ سازی سازه‌های مختلف به دلیل صرفه اقتصادی و زمانی، نسبت به تخریب و ساخت مجدد بنا در سراسر دنیا بیشتر کاربرد دارد. سیلوها از جمله سازه‌های صنعتی مهم و پرهزینه جهت ساخت می‌باشند.
مقاوم سازی ساختمان بتنی با ژاکت فولادی
مقاوم سازی ساختمان بتنی با ژاکت فولادی
مقاوم سازی با ژاکت فلزی بر حسب مورد می تواند به صورت دورپیچ، نواری و یا موضعی باشد. در مواردی که اتصال تیرها و ستونهای ساختمان بتنی ضوابط شکل پذیری از جمله فاصله بین خاموت ها را رعایت نمی کنند ورق ها پیرامون تیر و ستون قرار گرفته و با جوشکاری به یکدیگر متصل می گردند.
فیلترها
Sort
display