09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "رویه های مختلف در مدیریت پیمان"

مدیریت پیمان چیست؟
مدیریت پیمان چیست؟
مدیریت پیمان، عبارت است از مدیریت قرارداد بین کارفرما، یا مشتری و پیمانکار ساختمان. مدیر قرارداد یا نماینده کارفرما برای مدیریت، مذاکره، پشتیبانی و اجرای فرایند قرارداد لازم است. اداره قرارداد به طور رسمی با استخدام پیمانکار ساختمان برای تحویل پروژه ساختمان و کارهای مرتبط آغاز می شود. لذا در اینجا به منظور آشنایی با این فرایند، می خواهیم بدانیم مدیریت پیمان چیست و چه کاربردی دارد؟
شرح خدمات مدیریت پیمان
شرح خدمات مدیریت پیمان
مدیریت موثر قرارداد برای هر شغلی ضروری است. در حالی که مشاغل همچنان به کار خود ادامه می دهند تا حداکثر بهره وری و مقیاس پذیری را در حین کار با شرکا و کارمندانی که می توانند در هر جای دنیا مستقر شوند، تمرکز کنند، لذا رهبران مشاغل به طور فزاینده ای به دنبال راه حل های قابل اعتماد برای مدیریت چرخه زندگی هستند. ابزارهای خوب مدیریت پیمان، می توانند ضمن تهیه کمک به مشاغل در به حداکثر رساندن ارزشی که از معاملات خود دارند، کار تهیه و حفظ توافق نامه های تجاری را به حداقل می رسانند. در این راستا به منظور آشنایی بیشتر با این فرایند، لازم است بدانیم شرح خدمات مدیریت پیمان چیست و شامل چه مواردی است؟
مزایا و معایب مدیریت پیمان
مزایا و معایب مدیریت پیمان
در قرارداد مدیریت پیمان ، یک طرف مسئولیت مدیریت پروژه ساختمانی را بر عهده می گیرد. قرارداد مدیریت پیمان کلیه مصالح ، منابع ، تجهیزات ، ماشین آلات و حتی نیروی انسانی را به عهده سازنده می داند. سازنده یا پیمانکار هزینه مدیریت پروژه را می گیرد که می تواند درصدی از هزینه یا مبلغ خاصی باشد.
هزینه مدیریت پیمان (حق الزحمه مدیریت پیمان)
هزینه مدیریت پیمان (حق الزحمه مدیریت پیمان)
مدیریت پیمان روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. در واقع مدیریت پیمان قراردادی است که میان کارفرما و پیمانکار وضع می شود و هر کدام باید به تعهدات خود تعمل کنند. حق الزحمه مدیریت پیمان بر اساس نوع پروژه و نکات دیگر متفاوت خواهد بود.
فیلترها
Sort
display