0912-1001763

88259793

جستجو

تست التراسونیک بتن چیست

تست التراسونیک بتن چیست

این روش آزمایش تعیین سرعت  انتشار پالس های موج (التراسونیک)  طولی تنش از درون بتن را پوشش می دهد

مقدار ارایه شده بر حسب یکا های SI به عنوان استاندارد تلقی شده و سایر یکا های اندازه گیری در این استاندارد گنجانده نشده اند

 

خلاصه روش آزمایش

 

پالسهای موجهای طولی تنش(التراسونیک بتن) به وسیله یک مبدل الکترو- أکوستیکی منتشر می شوند که در تماس با سطح بتن تحت آزمایش هستند. پالسها (التراسونیک ) پس از عبور از درون بتن بازگشته و توسط مبدل دوم که در فاصله L ازمبدل اول قرار گرفته است ، به انرژی الکتریکی تبدیل می شوند.

زمان انتقال T  به طور الکتریکی اندازه گرفته می شود . سرعت پالس V با تقسیم L به T محاسبه می شود.

 

اهمیت و کاربرد

 

طبق رابطه زیر، سرعت پالس موجهای طولی تنش(التراسونیک) ، در جرم بتن به خصوصیات الاستیک بتن و چگالی آن ارتباط دارد

که در آن :

مدول الاستیسیته دینامیک  =E

نسبت پواسون دینامیک  = µ

چگالی  = ρ

 

 

 

 

این روش ازمایش( تست التراسونیک بتن )  برای ارزیابی یکنواختی و کیفیت نسبی بتن کاربرد دارد، حضور فضاهای خالی و ترکها را نشان داده و

سودمندی  تعمیرات ترک را ارزیابی می کند. همچنین این روش ازمایش (التراسونیک بتن)  به منظور نشان دادن

تغییرات در خصوصیات  بتن، بررسی سازه ها و تخمین شدت خرابی یا ترک خوردگی نیز به کار می رود. هنگامی که از این روش ( تست التراسونیک بتن )   برای کنترل تغییرات در طول زمان استفاده می شود، محل های آزمایش التراسونیک  باید به منظور حصول اطمینان از این که ازمایشها در موقعیتهای یکسان تکرار شده اند، بر روی سازه علامت گذاری شوند.

درجه اشباع بتن بر سرعت پالس التراسونیک اثر گذاشته و این فاکتور باید در زمان ارزیابی نتایج مورد ملاحظه قرار گیرد

به علاوه، سرعت پالس التراسونیک در بتن اشباع حساسیتی نسبت به تغییرات ایجاد شده در کیفیت نسبی آن ندارد.

سرعت پالس التراسونیک در بتن اشباع ممکن است، تا ۵ درصد بیشتر از بتن خشک باشد

سرعت پالس التراسونیک  مستقل از ابعاد شیء آزمایشی ایجاد کننده موج های بازتابی است. حداقل ابعاد شیء آزمایشی باید بزرگتر از طول موج ارتعاشات فراصوت باشد

طول موج ارتعاشات، برابر با سرعت پالس تقسیم بر فرکانس ارتعاشات است. به عنوان مثال، طول

موج فرکانس 54 kHz و سرعت پالس 3500 m/s برابر است با :

3500/54000=0/065m

دقت اندازه های گرفته شده بسته به توانایی متصدی در تعیین فاصله دقیق بین مبدلها و تجهیزات اندازه گیری زمان دقیق انتقال پالس التراسونیک  است. قدرت سیگنال بازگشتی و زمان انتقال اندازه گرفته شده تحت تاثیر اتصال مبدل ها به سطوح بتن است. عامل مناسب اتصال و فشار باید به منظور حصول اطمینان از زمان های پایدار انتقال به مبدل ها اعمال شود. همچنین قدرت سیگنال بازگشتی تحت تأثیر طول مسیر عبور ، وجود ترک خوردگی یا خرابی در بتن مورد آزمایش التراسونیک است.

اتصال  مناسب را می توان با مشاهده شکل و بزرگی شکل موج دریافتی تایید کرد. شکل موج سینوسی نزولی است  این  را می توان به وسیله یک نوسان سنج با نمایشگر دیجیتالی تعبیه شده در این وسیله مشاهده کرد.

نتایج به دست آمده از این روش ازمایش ( تست التراسونیک بتن )   به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری مقاومت با یک روش مناسب برای مطابقت مدول الاستیسیته بتن کارگاهی با آنچه در طراحی فرض شده است، مورد ملاحظه قرار نمی گیرند. روش تشدید طولی توصیف شده برای تعیین مدول الاستیسیته دینامیک نمونه های بتنی

حاصل از بتن کارگاهی توصیه می شود، زیرا نسبت پواسون این نمونه مشخص نیست.

زمانی که شرایط محیطی اجازه میدهد، ممکن است یک رابطه مقاومت - سرعت (یا سرعت- مدول الاستیسیته) با تعیین سرعت پالس و مقاومت فشاری (یا مدول الاستیسیته) در مورد تعدادی از نمونه های یک بتن ایجاد شود. این رابطه ممکن است، با تعداد آزمایش های پالس - سرعت بیشتر بر روی نمونه های بتن به عنوان اساسی برای تخمین مقاومت (یا مدول الاستیسیته) به حساب آید

این فرآیند علی رغم اندازه یا شکل نمونه، در محدوده های منابع موجود تولید پالس در هر دو آزمایش کارگاهی و آزمایشگاهی کاربرد دارد

تجهیزات موجود، طولهای مسیر را به حدود حداقل ۵۰ میلیمتر و حداکثر ۱۵ متر بسته به فرکانس و شدت سیگنال تولید شده محدود می کنند. حد بالای طول مسیر تا حدی بسته به شرایط سطح بتن و تا حدی بسته به مشخصات درونی بتن تحت بررسی است. ممکن است، در مبدل گیرنده از یک پیش تقویت کننده برای افزایش طول مسیر حداکثری استفاده شود که میتواند مورد آزمایش قرار گیرد.

طول مسیر حداکثر با استفاده از مبدل هایی با فرکانسهای تشدید شده نسبتا پایین( ۲۰ تا kHz ۳۰) برای به حداقل رساندن تضعیف سیگنال در بتن به دست می اید (فرکانس تشدید شده مبدل به طور هم گذار فرکانس ارتعاشات موجود در بتن را تعیین می نماید). برای طول مسیرهای کوتاه تر که افت سیگنال یک فاکتور حاکم نمی باشد، به منظور حصول اندازه های دقیق انتقال - زمان و طبیعتا حساسیت بیشتر، استفاده از فرکانسهای تشدید شده kHz 50 یا بیشتر ارجحیت دارد

از آنجایی که سرعت پالس التراسونیک در فولاد بیش از دو برابر در بتن است، مقادیر پالس - سرعت اندازه گرفته شده در مجاورت فولادهای مسلح کننده بیشتر از بتن غیرمسلح با ترکیب همگن خواهد بود. در صورت امکان از اندازه گیری های نزدیک به فولاد موازی با جهت انتشار پالس ، اجتناب نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه نمایید.

شرکت مقاوم سازی از ورق‌های پلیمری تقویت شده استفاده می‌کند:

 

در سال‌های کنونی کشورهایی که توسعه یافته هستند از ورق‌های پلیمری تقویت شده برای مقاوم سازی استفاده می‌کنند و این باعث شده که به صورت خاص مورد توجه قرار گیرند.

 این روش یکی از کارآمدترین و بهترین راه‌حل‌ها می‌باشد به دلیل اینکه این مواد از مدول الاستیسیته برخوردار می‌باشند، در مقابل عوامل خورنده مقاومت بالایی دارند و با سرعت زیادی کار را انجام می‌دهند. شرکت مقاوم سازی در زمینه طراحی، محاسبه دارای کادری مجرب می‌باشد و با استفاده از ورق‌های پلیمری تقویت شده مقاوم سازی را اجرا می‌کند. به طوری که از مواد پلیمری باکیفیتی که در کشور موجود می‌باشد استفاده می‌کند. همچنین این شرکت با استاندارهایی که جزء آخرین استانداردهای روز دنیا محسوب می‌شوند بر تجربه چندین ساله خود تکیه می‌کند. همچنین برای خدمات مشاوره، طرح کردن و اجرا کردن در زمینه بهره بردن از الیاف پلیمری جهت تقویت کردن سازه‌های بتنی آماده ارائه می‌باشد.

 

شرکت مشاور مقاوم سازی چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟

 

شرکت مشاور مقاوم سازی انواع خدمات مشاوره‌ای را ارائه می‌دهد شامل:

 

  • خدمات مشاوره‌ای به منظور بررسی آسیب پذیری سازه‌ها
  • تحلیل به صورت غیرخطی و ارائه نمودن طرح بهسازی و مقاوم سازی
  • ارائه دادن مشاوره در خصوص محصولات
  • پهنه‌بندی زمین‌لرزه
  • ارائه دادن خدمات جهت مدیریت بحران زلزله
  • خدمات مشاوره‌ای به منظور سازه‌های بتنی و فلزی، سازه‌های صنعتی، سازه‌های دریایی و...

 

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display