-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

نقش-وال-پست-در-دیوار

چگونگی اجرای وال پست

چگونگی اجرای وال پست

کنترل های ابعادی از وظایف مهندس ناظر است. همچنین، کنترل اجرای نبشی و وال پست ...

وال پست دیوار

وال پست دیوار

استفاده از میلگرد در اجرای کلاف های افقی به نبشی یکی از این اشتباهات رایج ...

اجرای وال پست در اسکلت بتنی و اسکلت فلزی

اجرای وال پست در اسکلت بتنی و اسکلت فلزی

به عنوان نگهدارنده دیوار است و سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه باعث ...