-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم-سازي-ساختمانهاي-بنايي

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری آن است که قادرند تمرکز تنش را که ...

مقاوم سازی با تعمیر سطوح

مقاوم سازی با تعمیر سطوح

یک روش ساده برای مقاوم سازی در صفحه یک دیوار برشی پر کردن بخشی و ...

روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی

روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی

تزریق گروت از جمله راههای متداول مقاوم سازی بوده که در این روش برای برگرداندن ...

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی

استفاده از ورقهای Frp درتقویت ساختمانهای بنایی یکی از بهترین راه کارهای مقاوم سازی دیوارهای ...