این پروژه واقع در قیام دشت تهران ومشتمل بر ۱۴۰۰ واحد مسکونی می باشد . بدلیل تغییر در نقشه های معماری و سازه تغییراتی درابعاد ستونها بوجود آمده است.بدلیل اجراءفونداسیون وانجام عملیات بتن ریزی نیاز به طرح مقاوم سازی با توجه به تغییرات ایجاد شده در ابعاد ستونها می بود که افزایش میلگردهای انتظار را در برداشت.

با توجه به اینکه این شرکت عاملیت مجاز چسبهای کالم آلمان را داراست لذا جهت انجام عملیات کاشت میلگرد از چسب دو جزئی اپوکسی کالم (KALM) نوع VMK – SF-345 که استایرن فری بوده و مقاومتهای کششی و برشی فوق العاده زیاد را دربر دارداستفاده گردیده است.لازم بذکر می باشد در صورت در خواست کارفرما نسبت به انجام تست کشش میلگرد کاشته شده با دستگاه در محل اقدام می گردد.