-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

کاشت بولت با استفاده از چسبهای کپسولی VPK-M24-SFدر ویلای کردان

کاشت بولت KALM-M-24 به همراه چسب کپسولی VPK-24-SFجهت تقویت صفحه ستونهای ویلای کردان جهت افزایش نیروی کششی و برشی صفحه ستونها و مقابله با نیروی بالا برنده ستون از روی فونداسیون بهنگام وقوع زمین لرزه

کارفرما :

masoumi

زمان :

1396/5/8

تا :

1396/4/28