-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکن مهرصفا دشت با کاشت بولت

مقاوم سازی اتصال ستونهای پروژه مسکن مهر صفا دشت با استفاده ازرادهای ASK-M24 کالم آلمان و چسبهای کپسولی VPK-SF-24

کارفرما :

masoumi

زمان :

1396/5/8

تا :

1396/4/28