این پروژه شامل ۱۲ بلوک برج ۲۵ طبقه می باشد . سیستم سازه ای آن بتن آرمه و ترکیب با دیوار برشی بوده وتقریبا اکثر نیروی جانبی آن بوسیله دیوارهای برشی واقع در کر مرکزی کنترل می گردد.متاسفانه بدلیل ایجاد openning مازاد بر نقشه ها در کر مرکزی ، سازه دچار ضعف گردیده است.

شرکت آرین تیس مطالعات اولیه در خصوص آسیب پذیری لرزه ای وضرورت مقاوم سازی سازه های بتنی بتنی و همچنین اثر تغییرات ایجاد شده در کر مرکزی را جهت مقا بله با نیروهای زلزله انجام داده و در فاز یک این مطالعات عدم کفایت کافی جهت تحمل نیروهای زلزله اعلام گردید.درفاز۲ مطالعات مقاوم سازی وتهیه طرح تقویت انجام و بعد از تصویب طرح ونحوه مقاوم سازی ، فاز ۳ مقاوم سازی توسط این شرکت آغاز گردید.

نحوه مقاوم سازی برج های فوق شامل مهار میلگردهای برش خورده و آزاد و تقویت نعل درگاه های کر مرکزی با استفاده از الیاف کربن ۳۰۰ CFRP می باشد.

الیاف کربن در مقادیر تجاری از سه ماده اولیه زیر ساخته می شوند :

1-ابریشم

2-پلی اکریلونیتریل

3-قیر حاصل از پالایش نفت خام

مهم ترین خواص الیاف کربن عبارتند از :

مقاومت وسختی بالا ،مقاومت بسیار عالی در برابر مواد شیمیایی و رطوبت ،مقاومت بالا در برابر خستگی و گسیختگی در اثر خزش ، در ضمن این مواد رسانا و مستعد خوردگی می باشند .

الیافی که به طور معمول در بهسازی ، مقاوم سازی و صنعت استفاده می گردند عبارتند از :

1-الیاف شیشه

2-الیاف کربن

3-الیاف آرامید

4-الیاف بازالت

بیشترین استفاده از الیاف ها در خمش ،برش و پیچش تیرها و ستون هاست . اما انتخاب الیاف نهایی به ساختار مصالح و بروز بودن آن و مقاومت و سختی مناسب آن وابسته است .