در این پروژه به دلیل اینکه مقاومت فشاری بتن اجراء شده در برخی از ستونها بسیار پایین می باشد لذا نمی توان از الیاف FRP جهت تقویت این ستونها استفاده نمود . با توجه به اینکه در آیین نامه های مقاوم سازی المانهای بتنی استفاده از الیاف FRP دارای محدودیت مقاومت فشاری بتن می باشد (۱۵ ~ ۱۷ مگاپاسکال) .بنا بر این می بایست از روشهای دیگر مقاوم سازی استفاده نمود.یکی از روشها ژاکت بتنی می باشد.

اما در این روش محدودیت ابعاد در ستونهای مجاور بازشوها و نیز لبه های ملک همسایه باعث می گردد که نتوان از آن در مقاوم سازی کلیه سنونها استفاده نمود. در اینجا با استفاده از ترکیب روش ژاکت فولادی و بتنی می توان در تقویت ستونهای لبه مجاور ملک و مجاور پاسیو ها و چاله آسانسور استفاده نمود!نکته مهم در استفاده از این روش طراحی خاص آن و در نظر گرفتن کنترل افزایش سختی این طرح مقاوم سازی می باشد.

لازم بذکر است به هنگام استفاده از روش ترکیبی ژاکت بتنی و ژاکت فلزی نیازمند طراحی و اجراء کاشت بولت و کاشت میلگرد بمنظور تامین گیرداری مورد نیاز در محل اتصال به تیرها می باشد.