-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی ویلای لواسان با ایجاد پانلهای پلی استایرن

ساختمان مذکور یک باب ویلا واقع در لواسان می باشد که بدلیل ضعف در اجراء اسکلت بتنی توسط مجری و مقاومت پایین بتن نیازمند انجام مطالعات مقاوم سازی و اجراء طرح تقویت مباشد.روش مورد استفاده در این پروژه با توجه به وضعیت سازه و در حال ساخت بودن آن استفاده از پانلهای سه بعدی (۳d panel ) می باشد. با استفاده از آیین نامه مقاوم سازی سازه های بتنی و ساختمانها بروش استفاده از پانلهای پلی استایرن طرح مقاوم سازی پروژه مذکور تکمیل و با کمک این پانلها میان قابهایی بصورت برش گیر در سازه اعمال گردید. در بسیاری موارد ممکن است در یک پروژه، مقاومت بتن بر رده مورد نظر منطبق نباشد و غیر قابل قبول اعلام شود. در این حالت بررسی بتن کم مقاومت باید در دستورکار قرار گیرد. مسلماً در این حالت پیمانکار کماکان مسئول خواهد بود حتی اگر در پایان مرحله بررسی بتن کم مقاومت، بتن مزبور از نظر سازه ای مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا انطباق با رده مورد نظر از ابتدا حاصل نشده است.

کارفرما :

masoumi

زمان :

1397/2/5

تا :

1396/4/28