-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی بخش Data Center شرکت داتک

مطالعات مذکور جهت آسیب پذیری لرزه ای وهمچنین تحمل ثقلی سقف و المانهای سازه ای و مقاوم سازی سازه های بتنی ساختمان مرکزی داتک می باشد.بدلیل تغییر کاربری فضاها از مسکونی به اداری و نیز اختصاص بخشی تحت عنوان دیتا سنتر باعث گردیده تا اضافه بارها و over load قابل توجهی به سازه وارد گردد. با توجه به مطالعات صورت گرفته ملاحظه گردید در بخش دیتا سنتر بدلیل استقرار سیستمهای انتقال اطلاعات و رکها و آی اس پی های متعدد سر بارهای موجود فوق العاده زیاد بوده و پانلهای سقف قادر به تحمل آن نمی باشند . با توجه به بررسی دقیق سازه وجود ترکها و خیزهایی در سقف مذکور مشاهده گردیده است.جهت مقاوم سازی پانهای سقف و تیرچه های آن طراحی و جزئیات خاصی ارائه گردید. در ایران با توجه به این که ساختمان ها بارهای مختلفی دارند و باید آن بارها را در انواع ساختمان ها لحاظ کرد آیین نامه‌ای بدین منظور تدوین شده است. مرجع اصلی بارگذاری در کشور ایران مبحث 6 مقررات ملی ساختمان بوده که به صورت مفصل به بارگذاری سازه های ساختمانی میپردازد و برای تمامی بخش ها با یک رویکرد آماری قوی به بررسی انواع بار و معرفی آن ها و ضوابط در نظر گرفته شده در ساختمان ها به صورت مفصلی پرداخته است. مهم ترین قسمت های مبحث 6 مقررات ملی شامل بخش های زیر هستند:

  • بار مرده و پیوست انتهایی آیین نامه برای محاسبات وزن مخصوص
  • بار زنده و جداول موجود برای محاسبه بار زنده انواع قسمت های ساختمان بر اساس نوع کاربری آن ها
  • بار برف که با فرمول ها و حداول و بر اساس نقشه های مربوط به مناطق برف ریز کشور دسته بندی شده اند.نکته مهم در اینجا تغییر بخش بارگذاری در مبحث 6 ویرایش سال 92 با ویرایش قبلی آن یعنی ویرایش 85 است.
  • بار خاک که ار طرف خاک به دیوارهای سازه که معمولا دیوارهای حائل هستند و به سازه وارد میشوند که معمولا از روش مونونو اکابه در محاسبات استفاده میشود.
  • همچنین بارهای خیالی از دسته بارهای مهم و قابل توجهی هستند که در آیین نامه مبحث 10 سازه های فولادی ویرایش 92 به بارهای لازم در طراحی سازه‌ها اضافه شدند و تاثیر آن ها به علت وجود ناشاقولی در سازه های فولادی میباشد.
 

کارفرما :

masoumi

زمان :

1397/2/5

تا :

1396/4/28