-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران

بدلیل نیاز کارفرما به وضعیت فعلی سازه مرکز پالایش و فرآورده های خونی مرکز انتقال خون ایران و عدم در دسترس بودن نقشه های اجرایی اسکلت بازرسی کلیه بادبندهای موجود در سازه و نوع آن و همچنین مشخص نمودن ابعاد فونداسیون – بازرسی سازه و اسکن میلگرد مقاومت بتن و تعیین قطر و تعداد میلگردهای بکار رفته در آن به این شرکت واگذار گردید.

کارفرما :

masoumi

زمان :

1396/5/7

تا :

1396/4/28