ساختمان مذکور برج باغی واقع در منطقه مینی سیتی می باشد . بدلیل اینکه شهرداری۲ طبقه بر روی ۱۲ طبقه این ساختمان مجوز اضافه طبقه داده است نیازبه ارائه طرح تقویت و مقاوم سازی شده است . روش مقاوم سازی طراحی و ایجاد تعدادی دیوار برشی می باشد.

با مطالعات صورت گرفته بهترین روش جهت کنترل نیروهای جانبی و کنترل تغییر مکان افقی اضافه کردن دیوار برشی بوده است.جهت ایجاد دیوار های فوق در این پروژه بالغ بر ۲۵۰۰ عدد کاشت میلگرد در بتن با سایز های مختلف در فونداسیون و ستونها و تیرها اجراء شده است.