این پروژه در شهرجدید اندیشه واقع شده وشامل ۶ بلوک مسکونی وجمعا ۶۴ واحد می باشد بدلیل عدم مقاومت مناسب بتن و ضعف عمده اجراء در محل اتصال نسبت به مقاوم سازی با frp و تقویت سازه اقدام گردید . درهر بلوک ۱۰۰ متر مربع الیاف کربن ۲۰۰ (CFRP)و۱۵۰ متر مربع الیاف شیشه ۴۲۰ (GFRP) استفاده شده است در بخشهایی که کیفیت بتن بصورت موضعی مناسب نبوده از ملات ترمیمی با مقاومت ۴۵ مگا پاسکال استفاده شده است .جحم ملات ترمیمی بکار رفته در هر بلوک ۸ تن می باشد.

جهت ایجاد اتصال مناسب بین بتن قدیم و جدید اقدام به کاشت میلگرد در بتن شده است . تعداد میلگردهای کاشته شده در بتن تیرها و ستونها ۵۰۰ عدد می باشد .مدت زمان اجراء عملیات مقاوم سازی ۹۰ روز کاری می باشد.