-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

طراحی و اجراء مقاوم سازی برج نیاوران با الیاف کربن و شیشه FRP

بدلیل افزایش بارهای ثقلی و زلزله که ناشی از ۲ طبقه مازاد می باشد ، سازه مذکور نیازمند بازنگری گردید. در فاز یک مطالعات وضعیت سازه اجراء شده و کنترل و انطباق نقشه ها و مدلسازی سازه با وضع موجود انجام پذیرفت. سپس با اصلاح مدل سازه ای و افزایش بار های سازه ای جدید المانهای تیر وستون ضعیف و نیازمند طرح تقویت مشخص گردیدند. چندین روش جهت تقویت و مقاوم سازی با FRP سازه فوق پیشنهاد گردید که سرانجام با توجه به ارزیابی های ریالی و زمان انجام کار تصمیم به تقویت سازه با استفاده از الیاف CFRP و GFRP طراحی تیرها و ستونهای پروژه آغاز گردید . لازم بذکر است در تقویت برخی از تیرها از لمینتهای CFRP با ضخامت ۱٫۲میلیمتر استفاده گردیده است. با توجه به کنترل فونداسیون پروژه ۳ عدد شمع پافیلی و نیز اضافه ضخامت فونداسیون به اندازه ۳۰ سانتیمتر نیز در طرح مقاوم سازی بکارگرفته شد.در این پروژه نزدیک به ۵۰۰۰ متر مربع از انواع الیافهای FRP استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این پروژه نزدیک به ۲۰۰۰ عدد کاشت بولت و ۵۰۰۰ عدد کاشت میلگرد جهت مقاوم سازی استفاده شده است.

کارفرما :

masoumi

زمان :

1396/12/5

تا :

1396/4/28