-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تقویت تیرهای بتنی با روش زره فولادی و کاشت بولت – تهران – زعفرانیه

  بدلیل عدم قرار دادن میلگردهای ممان منفی در محل تکیه گاه های تیرهای بتنی مذکور و کاهش ظرفیت خمشی تیر با استفاده از روش زره فولادی نسبت به تقویت تیرهای مذکور اقدام گردید. عمومأ گرانی آهن کارفرمایان را به سمت استفاده از سیستم های دیگر متمایل ساخته است اما این امر دلیل کافی برای حذف کلی این روش نشده است. محل هایی از سازه وجود دارد که بدلایلی همچون حفظ سختی سازه نمیتوان از سیستم ژاکت بتنی استفاده کرد. همچنین محدودیت هایی نظیر ماهیت هوازی بودن اپوکسی ها امکان اجرای FRP نیز سلب می شود. گاهأ برای حفظ تعادل فنی و اقتصادی پروژه ها از روشهای ترکیبی استفاده می شود. مقاوم سازی با ژاکت فولادی همواره جایگاه خود را داشته و دارد.

کارفرما :

masoumi

زمان :

1396/12/5

تا :

1396/4/28