رفتن به صفحه ی محتوا

تقویت دیوار برشی با الیاف شیشه – برجهای محمدیه قزوین

مقاوم سازی پروژه مذکور بدلیل کیفیت پایین بتن ریخته شده ( ۱۲۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در دیوارهای برشی می باشد. بدین منظور جهت رساندن مقاومت  بتن  به مقاومت  مشخصه طرح از دو لایه الیاف شیشه ۴۲۰ بصورت دور پیچ استفاده گردیده است.

همچنین جهت جلوگیری از بلندشدگی لبه های الیاف اف آر پی شیشه در کنجها با استفاده از تسمه و کاشت بولت فولادی گوشه های دیوارها اسکوپ گردیده اند.