بدلیل قدمت بالای این پل بتنی که نزدیک به چهل و پنج سال از ساخت آن می گذرد .تصمیم به مطالعه و بررسی وضعیت سازه آن و در صورت لزوم مقاوم سازی پل توسط وزارت راه و ترابری گرفته شد. در اولین قدم ضمن برداشت المانهای سازه تشکیل دهنده پل از آن آزمایش مقاومت بتن و اسکن میلگردهای بکار رفته در آن بعمل آمد.

بدین منظور از دستگاه اسکنر میلگرد PROFOMETER  +۵ استفاده گردید. لازم بذکر است که میلگردهای استفاده شده در این پل بدون آج و ساده میباشند.