پیشنیاز مطالعه و بررسی سازه های بتنی اجراء شده برای مقاوم سازی انجام آزمایشات غیر مخرب NDT می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن آخرین تجهیزات آزمایشات غیر مخرب و تست بتن قبل از هر اقدامی از وضعیت کمی و کیفی اسکلت مطلع می گردد. پروژه مسکونی در حال ساخت کرج – عظیمیه