بدلیل نیاز به مقاوم سازی سیلوی بتنی جهت دپوی سیمان تولیدی در کارخانه سیمان مهریز یزد از بدنه بتنی سیلوی فوق در چهل نقطه آزمایش اسکن میلگرد جهت تعیین قطر و جانمایی و نیز میزان پوشش بتن میلگردها بعمل آمد. اسکنر مورد استفاده در این پروژه مارک +۵ PROFOMETER ساخت کشور سوئیس می باشد.