-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

گروت کاشت میلگرد

گروت کاشت میلگرد

قبل از کاشت آرماتور جدید از خشک بودن و تمیز بودن میلگرد از روغن و دیگر آلودگی ها اطمینان حاصل شود. طول مورد نیاز را بر روی میلگرد مشخص کرده و علامتگذاری نمایید .

سه شنبه 2 مرداد 1397
masoumi

گروت کاشت میلگرد اتصال الیه جدید بتنی به الیه قدیمی به کمک آرماتور و گروت کاشت میلگرد بتن پارس میسر می باشد. این عمل  یعنی موارد کاربرد کاشت میلگرد با مقاصد زیر صورت می پذیرد: تقویت و استحکام بخشی از ابنیه تقویت سازه هایی که در ابتدا با اهداف باربری کمتری ساخته شده و اکنون نیاز به تحمل نیروهای بزرگتری در آن وجود دارد. به عنوان مثال ( بزرگ شدن حوضه آبگیر یک سد ) تقویت سازه در قبال زلزله با توجه به خواص مکانیکی فوق العاده این محصول ( سه برابر استحکام فشاری و پانزده برابر استحکام خمشی و کششی باالتر نسبت به بتن معمول صنعتی )

استفاده از گروت کاشت میلگرد نسبت به روش قدیمی دارای مزایای زیر است :

۱-  طول حفره به یک پنجم روش قدیمی کاهش می یابد.
۲-  قطر حفره به یک سوم روش قدیمی کاهش می یابد.
۳-  قطر میلگرد به یک دوم روش قدیمی کاهش می یابد.

به تبع سه موضوع فوق کاهش هزینه مواد، کاهش هزینه های اجراء و کاهش زمان اجراء حاصل خواهد شد. گروت کاشت میلگرد بتن پارس ماده ای ۳جزیی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول ،هاردنر پلی آمینی و پرکننده ) فیلر تولید و ارائه می گردد. از ویژگیهای گروت کاشت میلگرد بتن پارس استحکام ، چقرمگی و انعطاف پذیری باالی آن است که عالوه بر باال بودن مقاومتهای مکانیکی و شیمیایی، ماده ای ایده آل جهت انواع کارهای تعمیراتی نظیر کاشت بولت و نصب ماشیـن آالت فوق سنگین که نیاز به چسبندگی زیاد و مقاومتهای فشاری و خمشی بسیارباال دارند می باشد. گروت کاشت میلگرد بتن پارس با استانداردهای زیر مطابقت دارد: ASTM C882-05, ASTM C881-78 TYPE I,BS 6319

خواص و اثرات موارد کاربرد کاشت میلگرد :

 1. مقاومت فشاری، خمشی، و کششی زیاد .
 2. مقاومت شیمیایی، حرارتی و الکتریکی باال .
 3. طول عمر این ماده از طول عمر بتن بیشتر می باشد.
 4. به سهولت درسطح عمودی و افقی قابل مصرف می باشد.
 5. خاصیت چسبندگی عالی به بتن و آهن و بیشتر مصالح ساختمانی را دارد.

 موارد کاربرد و موارد کاربرد کاشت میلگرد :

 • کاشت میلگرد و انکربولت در بتن یا سنگ .
 • ایجاد چسبندگی بین مقاطع فلزی با بتن یا سنگ .
 • نصب بولتهای تحت تنش و کشش فوق العاده زیاد .

 میزان مصرف و موارد کاربرد کاشت میلگرد :

ابتدا حجم حفره را محاسبه نموده و حجم میلگرد را از آن کسر می نماییم و با توجه به وزن مخصوص خمیر کاشت میلگرد که برابر ۲ گرم بر سانتی متر مکعب است ، میزان مصرف قابل محاسبه خواهد بود. در خصوص کاشت میلگرد مقاله ارائه شده  اهمیت کاشت میلگرد را نیز بخوانید.

 روش مصرف  و موارد کاربرد کاشت میلگرد :

 الف) آماده سازی حفره :

با استفاده از یک دریل چکشی و مته مناسب سوراخی، عمود بر سطح به عمق مورد نیاز ایجاد نمایید. قبل از تزریق رزین و کاشتن آرماتور تمیزکردن حفره بسیار مهم می باشد، ابتدا توسط یک پمپ باد حفره را عاری از گرد و خاک نموده، سپس یک برس استیل ) قطر برس مساوی است با قطر حفره ( را به حالت چرخشی تا انتهای حفره فرو برده، این عمل را دوبار تکرار کنید. سپس عمل دمیدن باد را مجدداً انجام دهید تا هوای برگشتی از حفره گرد و خاک مشهود نداشته باشد. داخل سوراخ ها ) محل کاشتن میلگرد باید تمیز و خشک و عاری از گرد و غبار و هرگونه آلودگی و چربی باشد. قطر سوراخ نسبت به قطر میلگرد باید حداقل۴ تا ۸ میلیمتر باشد تا چسب بتواند ۲ تا ۴ میلیمتر اطراف آن را پر کند.

 ب ) آماده سازی مواد :

مقدار مناسب هاردنررا طبق نسبت اختلاط به رزین اپوکسی اضافه و به وسیله هم زن برقی دور پایین حداکثر ۵۰ دور در دقیقه به مدت ۲ الی ۳ دقیقه هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود. فیلر متناسب با روانی مورد نیاز و نوع کار به این مخلوط اضافه کرده و عمل اختلاط را ادامه دهید تا کلیه ذرات فیلر به رزین آغشته گردد، سپس مخلوط آماده شده باید در انتهای سوراخ تزریق شود تا در موقع کاشت، هوا در داخل حفره حبس نشود .

 ج ) قرار دادن میلگرد در حفره :

قبل از کاشت آرماتور جدید از خشک بودن و تمیز بودن میلگرد از روغن و دیگر آلودگی ها اطمینان حاصل شود. طول مورد نیاز را بر روی میلگرد مشخص کرده و علامتگذاری نمایید . میلگرد را داخل حفره قرار داده و ضربه های مالیم به مقطع میلگرد زده شود تا خمیر از اطراف میلگرد به طرف باال حرکت نموده و میلگرد در محل خود قرار گیرد. با چرخانیدن آرماتور در داخل حفره ، از تماس کامل سطوح حفره و میلگرد با خمیر کاشت میلگرد اطمینان حاصل بفرمایید. بعد از نصب میلگرد، فاصله حلقوی بین میلگرد و بتن باید کاملاً پر شده باشد. میلگرد را به وسیله یک ساپورت مناسب تا پایان ژل شدن در مرکز حفره نگهداری نمایید.

نکته مهم در موارد کاربرد کاشت میلگرد : 

 1.  بعد از آغاز ژل شدن تا پایان زمان سخت شدن کامل، نباید به هیچ عنوان میلگرد از جای خود حرکت داده شود.
 2. توصیه می شود جهت به دست آوردن مقاومت مطلوب از میلگرد آجدار و یا حدیده شده استفاده شود.
 3. دقت شود که در هنگام اختالط و مصرف گـروت کاشت میلگرد بتن پارس حباب در مخلوط ایجاد نشود.
 4. افزایش دمای محیط کار و مواد باعث افزایش روانی مخلوط و کاهش زمان مصـرف آن می شود، لذا مواد باید دقیقاً به مقداری که قادر به مصرف آن می باشید آماده گردد.
 5. حداقل دمای مواد و سطح زیرکار °۱۰ cو حداکثر آن °۴۰ c می باشد.
 6. در هنگام استفاده از مواد،از دستکش ایمنی و ماسک استفاده نمایید.
 7. در مقادیر مصرف کم،حتما از ترازوی دقیق با دقت حداقل ۰/۱ گرم استفاده کنید.
 8. پس از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.

  موارد کاربرد کاشت میلگرد  

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

حالت فیزیکی : مایع ( رزین و هاردنر ) جامد ( فیلر ) رنگ : مخلوط طوسی وزن مخصوص : مخلوط حدود cm³۲/gr زمان مصرف : ۱۸۰ - ۹۰ دقیقه بسته به حجم و دمای محیط زمان خشک شدن : ۳۰۰- ۱۸۰ دقیقه بسته به حجم و دمای محیط رسیدن به مقاومت نهایی : ۶ تا ۸ روز مقاومت حرارتی : ۱۲۰ درجه در محیط خشک و ۹۰ درجه در محیط مرطوب

نحوه نگهداری :

یک سال در بسته بندی اولیه ، دور ازرطوبت ، تابش طوالنی نور خورشید و در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی :

یک کیلویی به اضافه فیلر مناسب یا بسته های بزرگ بر حسب سفارش

ثبت نظر

ارسال