-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

سوالاتی در خصوص کاشت میلگرد

کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن

اولین نکته در کاشت بولت یا میلگرد ، عدم آسیب دیدن میلگردهای موجود در عضو بتنی قدیمی در فرآیند سوراخکاری است. متأسفانه مشاهده شده است که به منظور سهولت اجرا، از دستگاه های کرگیری به منظور سوراخ  کاری استفاده می  شود.

دوشنبه 15 مرداد 1397
masoumi

کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن در مباحث سازه ای عمدتاً به معنی مهار شیمیایی میلگرد در داخل بتن سخت می باشد. به منظور انتقال نیرو بین دو قطعه بتنی جدید و قدیمی، قطعه جدید با فرآیند کاشت میلگرد به قطعه موجود متصل می گردد. در این فرآیند میلگرد یا بولت با استفاده از عامل Bond ( باند یا چسبندگی ) به جداره و کف سوراخ در قطعه بتن قدیمی خواهد چسبید.

کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن به چه علت انجام می  گیرد؟

  1. اضافه نمودن قطعه باربر جدید ( افزایش مساحت ) به سازه از پیش اجرا شده بتنی، مانند اضافه نمودن تیر کنسول و دال جدید به سازه موجود جهت اضافه نمودن بالکن ( کاشت میلگرد)

۲٫ اجرای Concrete Jacket ( ژاکت بتنی ) به منظور افزایش سطح مقطع اعضای سازه ای موجود مانند تیرها، ستون ها و فونداسیون ها ودر راستای افزایش مقاومت و سختی این اعضا ( مقاوم سازی با استفاده از کاشت میلگرد و ژاکت بتنی ) ۳٫ اجرای Steel Jacket ( ژاکت فولادی ) یا در اصطلاع غیر فنی غلاف فولادی، که به منظور عملکرد یکپارچه ورق فولادی و عضو بتنی موجود، کاشت میلگرد در بتن امری ضروریست. ( مقاوم سازی با استفاده از ژاکت فولادی ) ۴٫اجرای Base Plate (صفحه ستون) جدید با استفاده از کاشت میلگرد رزوه شده و یا کاشت بولت به منظور احداث ستون جدید بروی فونداسیون.

کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن به چه صورت انجام می  گیرد؟

به منظور کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن ابتدا محل مورد نظر با استفاده از دستگاه متناسب درعمق مناسب و با استفاده از مته با قطر مناسب سوراخ شده (هر دو پارامتر عمق و قطر سوراخ باید توسط کارشناس فنی تعیین شوند) و سطح سوراخ عاری از هرگونه آلودگی، گرد و خاک و رطوبت گردد. سپس با استفاده از چسب استاندارد، حجمی متناسب با اختلاف حجم میلگرد و حجم سوراخ پر شده و پس از طی زمان لازم پیوند دارای استحکام کافی خواهدشد. در نهایت دو عضو میلگرد و بتن با استفاده از مهار شیمیایی کاملا با یکدیگر درگیر خواهندشد.

آیا حساسیت خاصی در فرآیند کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن وجود دارد؟

کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن بر خلاف تصور بسیاری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. موارد زیر برخی از جنبه  های حساسیت این فرآیند را تبیین می نمایند.

  • اولین نکته در کاشت بولت یا میلگرد ، عدم آسیب دیدن میلگردهای موجود در عضو بتنی قدیمی در فرآیند سوراخکاری است. متأسفانه مشاهده شده است که به منظور سهولت اجرا، از دستگاه های کرگیری به منظور سوراخ  کاری استفاده می  شود. این دستگاه  ها در محل تماس با میلگردهای بتن قدیمی باعث قطع آن ها و به تبع آن از دست رفتن ماهیت بتن مسلح در آن ناحیه خواهند شد.
  • عمق کاشت و فاصله کاشت ها از پارامترهای بسیار حساسی بوده که به سادگی می توانند باعث آسیب پذیری سازه جدید الاحداث شوند. بنابراین طراحی این پارامترها بر اساس شرایط موجود سازه نیازمند نظر کارشناسی افراد واجد شرایط می باشد.
  • چسب مورد استفاده برای کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن باید دارای بالاترین کیفیت ممکن بوده تا از گسیختگی ناحیه باند و عدم حاکم شدن مود شکست Pull Out جلوگیری به عمل آید.

برای اینکه از مطالب خوانده شده نتیجه بهتری بگیرید بهتر است دستوالعمل کاشت میلگرد را نیز بخوانید.

آیا امکان افزایش سطح مقطع ستون بتنی وجود دارد؟

با استفاده از کاشت آرماتور و پیروی از اصول فنی می توان با استفاده از روش ژاکت بتنی (Concrete Jacketing)، ابعاد ستون را به منظور افزایش مقاومت و سختی افزایش داد. شایان توجه است که فعال نمودن عملکرد ترکیبی (Composite Action) مقطع قدیمی و جدید امری فنی و مستلزم رعایت جزییات دقیق آیین نامه می باشد. حداقل افزایش ضخامت ابعاد در ستون ها طبق آیین نامه ۴ اینچ (حدود ۱۰ سانتی متر) توصیه شده است. لذا مجددا توصیه می  شود به علت مشکلات اجرایی و محدودیت  هایی معماری بوجود آمده، تا حد امکان روش های نوین تر و اثبات شده مقاوم سازی مانند سیستم  های تقویتی الیاف - رزین (FRP-Fiber reinforced Polymer) در دستور کار قرار گیرند.

کاشت میلگرد یا کاشت بولت در بتن  

ثبت نظر

ارسال