-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد

مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد

در اصطلاح عام مهار یا وصله میلگرد یا بولت که در بتن سخت نصب می گردد، کاشت میلگرد یا بولت نامیده می شود و در ادبیات فنی این موضوع در گروه سیستم های مهار در بتن تعریف می گردد.

سه شنبه 8 خرداد 1397
masoumi

مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد :  هر تغییری در ساختار و ابعاد پی ، شامل مقاوم سازی فونداسیون می شود. مقاوم سازی عموماً در شرایط محدود شده و نامساعد انجام میشود، در نتیجه مشکلات و پیچیدگی های خاص خود را دارد. گسیختگی های موجود در پی ساختمان ها  به دو صورت نهان و یا قابل مشاهده ایجاد می شوند. قسمت های قابل مشاهده به شکل خرد شدگی و … آشکار است و قسمت های نهان به دلیل نشست، تورم خاک، ناپایداری ساختمان و … ایجاد می شوند و با گذشت زمان به شکل گسیختگی های قابل ملاحظه در می آیند.

مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد

در اصطلاح عام مهار یا وصله میلگرد یا بولت که در بتن سخت نصب می گردد، کاشت میلگرد یا بولت نامیده می شود و در ادبیات فنی این موضوع در گروه سیستم های مهار در بتن تعریف می گردد. در برخی موارد کاربرد کاشت میلگرد و بولت نیازی به انجام محاسبات و دیتلینگ مناسب وجود ندارد. لذا انجام محاسبات دقیق برای کاشت میلگرد یا بولت که جزیی از سیستم سازه ای محسوب می شوند الزامی است.

در این بررسی بین مودهای شکست مهار در بتن ( تحت بارهای کششی، برشی یا ترکیب آن ها ) و جلوگیری از وقوع مودهای شکست ترد، به ویژه در عملکرد سازه ای که در آن بحث شکل پذیری مطرح است، بسیار حائز اهمیت می باشد. تغذیه و فونداسیون. پایه ها بخش مهمی از ساخت و ساز پایه هستند. آنها معمولا از بتن با تقویت کاشت میلگرد استفاده می شود که به ترانشه حفاری ریخته شده است. قبل از مطالعه کاربرد روش مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد و بولت مقاله اجرای اضافه بنا ساختمان با کاشت میلگرد را مطالعه نمایید.

کاربرد روش مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد و بولت :

در مواردی که آزمایشات صورت گرفته نشان دهند که مقاومت فشاری بتن اجرا شده در اسکلت و یا فونداسیون سازه پایین تر از کمینه مقاومت مجاز مشخصه بتن طرح باشد، استفاده از چسب کاشت میلگرد جهت تقویت اسکلت و فونداسیون سازه در مقابل بارهای ثقلی و لرزه ای می‌تواند در دستور طرح تقویت و طراحی مقاوم سازی قرار گیرد. 

  • تغییر و افزایش ابعاد فونداسیون ها با استفاده از چسب کاشت میلگرد در جداره های داخلی و خارجی فونداسیون موجود.
  • تبدیل فونداسیون های منفرد به نواری و نواری به گسترده با طرح توسعه فونداسیون با روش کاشت میلگرد.
  • تصمیم به افزایش ابعاد و تغییر نوع فونداسیون موجود در سازه های صنعتی نظیر سوله ها به جهت نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بر روی کف بتن فونداسیون جدید در آینده.
  • تصمیم در خصوص توسعه پی های موجود به پی های عمیق با روش کاشت میلگرد جهت اجرای شمع و سرشمع ها جهت توزیع بار در عمقهای بیشتر در پی.
  • نصب بولتها با چسب کاشت میلگرد بر روی فونداسیون موجود جهت اجرای سازه های صنعتی نظیر سوله ها.

  مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد  

ثبت نظر

ارسال