-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

دتایل کاشت میلگرد

دتایل کاشت میلگرد

در دتایل کاشت میلگرد داشتن اطلاعات کافی برای طراحی و اجرای کاشت میلگرد اهمیت زیادی دارد. انتخاب نوع چسب کاشت اهمیت بسیاری دارد. این کار باید طوری انجام شود که مقاومت کششی بتن از مقاومت کششی میلگرد بیشتر باشد.

یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 10:35

اندازه قطر، طول و عمق در دتایل کاشت میلگرد از اهمیت برخوردار است و بسته به نوع و ترکیبات چسب کاشت متفاوت است. این مسئله بسته به سه جزئی یا دو جزئی بودن کاشت میلگرد متغیر است. قطر سوراخ برای چسب های دو جزئی 4 میلی متر بیشتر از قطر میلگرد و برای چسب های سه جزئی 10 میلی متر بیشتر است. طول کاشت و سوراخ کاری درباره عمق کاشت میلگرد باید 12 برابر قطر باشد.

 

دتایل کاشت میلگرد و سازه های بتنی

 

دتایل کاشت میلگرد و سازه های بتنی

کاشت میلگرد در سازه های بتنی به علل مختلفی انجام می شود. تغییرات در نقشه، اشتباهات اجرایی، ترمیم و مقاوم سازی و همچنین طرح های توسعه از آن جمله هستند. با رعایت کردن نکته های اجرایی، استفاده از مصالح مناسب و داشتن تجربه اجرایی مرتبط می توان تا حد زیادی بر کیفیت و موفقیت دتایل کاشت میلگرد تأثیرگذار بود.

در سازه های فولادی و بتنی برای اتصال بتن جدید و قدیم از کاشت میلگرد استفاده می شود. این شیوه یکی از پرکاربردترین روش های تقویت سازه ای محسوب می شود. در دتایل کاشت میلگرد داشتن اطلاعات کافی برای طراحی و اجرای کاشت میلگرد اهمیت زیادی دارد. انتخاب نوع چسب کاشت اهمیت بسیاری دارد. این کار باید طوری انجام شود که مقاومت کششی بتن از مقاومت کششی میلگرد بیشتر باشد.

تحلیل نتایج حاصل از آزمایش کنترل کیفی

در دتایل کاشت میلگرد، جاری و بریده شدن میلگرد تأییدکننده صحت مشخصات فنی و اجرایی است. همچنین، قلوه کن شدن میلگرد و تخریب بتن حاشیه آن نتیجه کم بودن عمق کاشت و ضعف مقاومت بتن است. خارج شدن میلگرد از سوراخ نتیجه کیفیت نامطلوب چسب کاشت، خوب تمیز نکردن سوراخ، وجود رطوبت در سوراخ و نبود اختلاط مناسب چسب کاشت به نظر می رسد.

 

روش های کاشت میلگرد

 

روش های کاشت میلگرد

کاشت میلگرد به سه روش انجام می شود. بر اساس دتایل کاشت میلگرد روش مناسب انتخاب می شود:

 1- کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی

روش کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی در پروژه های ساختمانی به علت فراموش کردن در تعبیه ریشه های ستون یا دیوار برشی، اجرای ستون در محل هایی جز محل استقرار ستون در نقشه، رفع اشتباه در محل میلگردهای انتظار و عملیات بهسازی و مقاوم سازی ساختمان کاربرد دارد.

در این روش، سوراخی به قطر 5 میلی متر بزرگ تر از قطر میلگرد و به طول مهاری آن یا بیشتر با استفاده از دستگاه مغزه گیر در بتن ایجاد می شود و درون آن ملات روان دو سوم حجم سوراخ را پر می کند. ملات روان مواد منبسط شونده و روان ساز دارد. بعد از پر کردن بخش خالی، میلگرد با استفاده از جک هیدرولیک با فشار به درون سوراخ فشار داده می شود. مواد درون سوراخ در مدت لازم با توجه به دتایل کاشت میلگرد عمل آوری می شود تا ملات مقاومت کافی را بیابد.

2- کاشت میلگرد با چسب های مخصوص

بر اساس دتایل کاشت میلگرد، این روش کاشت میلگرد مانند کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی است و در آن به جای سیمان از رزین اپوکسی یا چسب کاشت استفاده می شود. با توجه به چسبندگی زیاد این چسب ها، قطر سوراخ کوچک تر می شود و عملیات کرگیری راحت تر خواهد شد. چسب کاشت میلگرد اپوکسی قدرت گیرش زیادی به سطح بتن و فولاد دارد. به علت فاسد شدن، نباید آن را به شکل ترکیب کامل بسته بندی و جا به جا کرد.

3- کاشت میلگرد با مهار مکانیکی

با بررسی دتایل کاشت میلگرد می توان متوجه شد که در این روش کاشت میلگرد نیز باید سوراخی به قطر 2 میلی متر بزرگ تر از قطر میلگرد در بتن ایجاد شود. بعد از آن میلگرد را با مهار مکانیکی درون سوراخ می گذارند. این میلگرد در انتهای خود پره های مخصوصی دارد که با چرخاندن پیچ بالای میلگرد باز می شوند و به جدار سوراخ می چسبند. به این ترتیب میلگرد به قدری محکم می شود تا پره ها تا جایی که ممکن است به دیوار بچسبند. طول مهار در این شیوه کوتاه است. ممکن است این شیوه کاشت میلگرد و پیچ برای بارهای مکانیکی خیلی مناسب نباشد. زیرا پره ها می توانند بتن محیطی خود را خرد کنند اما در کارهای استاتیکی به جز شیوه های کاشت میلگرد عالی هستند. هر نوع میلگرد مکانیکی بر حسب قطر و مقاومت میلگرد نیروی برشی و کششی مجاز است که به وسیله کارخانه سازنده ارائه می شود.

 

 کاشت میلگرد با مهار مکانیکی

 

کاشت میلگرد ستون در فونداسیون

با در نظر گرفتن شدت و نوع ضعف و سستی فونداسیون و طراحی صورت گرفته، برای پایدار و مقاوم کردن فونداسیون، کاشت میلگرد ستون در فونداسیون برای اتصال و درگیر شدن بتن قدیمی به بتن جدید و ارتقای مقاومت برشی میان صحفه ای، در بخش های مختلف فونداسیون کاربرد دارد.

گاهی به دلیل تغییر در نقشه های سازه ای، محور و آکس بندی اشتباه ستون ها، وجود خطا در میلگردگذاری ستون ها و جا به جا کردن ریشه ستون ها لازم است این تغییرات با کاشت میلگرد ستون در فونداسیون در موقعیت های تازه روی پی با اندازه و تعداد لازم حاصل و اشکالات به وجود آمده حل شود.

ارزیابی عمق کاشت میلگرد برای ریشه های ستون مهم است. می توان عمق کاشت را با استفاده از نرم افزارهای مربوط با توجه به اندازه و تعداد میلگردهای لازم برای یک ستون و فاصله آنها از هم محاسبه کرد.

کاشت میلگرد ستون در فونداسیون باید با دقت و به صورت صحیح اجرا شود و عمق، اندازه و تعداد میلگردها با توجه به بار وارده باید به طور دقیق محاسبه شود.

در صورتی که اندازه مته استاندارد و مطابق اندازه میلگرد کاشت شده نباشد یا از مته الماس شکسته برای کاشت میلگرد استفاده شود، میلگرد به آسانی در سوراخ گذاشته نمی شود. بهتر است این کار با استفاده از چکش یا پوتک با ضربه انجام شود. اما باید گفت که بهترین شیوه برای گذاشتن و کاشت میلگرد روش چرخشی و بعد بیرون آوردن و دوباره وارد کردن میلگرد است. همین روش موجب بیرون آمدن هوای داخل سوراخ می شود. اگر با ضربه زدن به وسیله چکش هوای حفره به خوبی بیرون نیامده باشد و میلگرد به طور کامل به چسب نچسبد، باعث کاهش مقاومت باربری میلگرد خواهد شد.

 

کاشت میلگرد ستون در فونداسیون

 

ثبت نظر

ارسال