-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی دیوار بتنی

مقاوم سازی دیوار بتنی

برای مقاوم سازی دیوار بتنی می توان از الیاف های frp استفاده کرد. با به کار بردن این روش، ضمن بالا بردن مقاومت خمشی و برشی، موجب توزیع تنش در کل صفحه به جای تمرکز در یک نقطه خاص می شود.

یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 17:0

دیوارهای بتنی از اجزای اصلی باربر جانبی در ساختمان محسوب می شوند. این دیوارها هم مقاومت ساختمان را تأمین می کنند و هم شکل پذیری آن را بالا می برند و موجب می شوند تا شکست ترد در عناصر رخ ندهد. بخش اصلی سختی ساختمان ها با دیوار برشی به سختی دیوارها مربوط می شود؛ بنابراین، وجود نقص در سختی، مقاومت و شکل پذیری آنها، نقصی کل در سیستم باربر جانبی ساختمان است و مقاوم سازی آنها امری مهم است. همچنین، مقاوم سازی دیوار بتنی در زمان مقاوم سازی ساختمان با frp یا با استفاده از روش های دیگر حائز اهمیت است.

 

آسیب‌ های وارد بر دیوارهای بتنی

انواع آسیب هایی که بر دیوارهای بتنی وارد می شوند عبارتند از:

 • ظهور ترک های برشی x شکل: ایجاد ترک های x شکل بر دیوارهای بتنی از انواع آسیب ها بر دیوارهای برشی است که به مقاوم سازی دیوار بتنی منجر می شود. این آسیب دیدگی برشی را نوعی گسیختگی می دانند که به علت نوع آرایش ترک ها، تحت تأثیر بارهای عمودی مثلث هایی است که در دو طرف تشکیل می شوند. این شکست ها تمایل دارند از سازه جدا شوند و در نهایت نیز فرو می ریزند.
 • ظهور لغزش در امتداد درز ساختمان: نوع دیگری از آسیب های دیوارهای بتنی ظهور ترک هایی در امتداد درزهای اجرایی است. دلیل وقوع این آسیب دیدگی این است که در زمان اجرا بتن قدیمی به درستی با بتن جدید اتصال پیدا نکرده است.
 • ظهور آسیب دیدگی با ماهیت خمشی: این آسیب نیز به مقاوم سازی دیوار بتنی منجر می شود و البته به ندرت اتفاق می افتد. این مسئله به علت کمتر بودن لنگرهای خمشی به وجود آمده در پای دیوارها نسبت به مقادیر طراحی است. زیرا پی نیز با تغییر شکل خاک در زمان زلزله می چرخد. همچنین، تغییر شکل خاک موجب تغییر در نیروی برشی حمل شده به وسیله دیوار نشده و در نتیجه گسیختگی برشی ایجاد می شود.

 

مقاوم سازی دیوار بتنی1

 

مقاوم سازی دیوار بتنی

اگر بنا به هر علتی مقاومت خمشی، برشی، شکل پذیری و سختی دیوار کم باشد، مقاوم سازی دیوار بتنی به روش های زیر انجام می شود.

1- مقاوم سازی دیوار بتنی با استفاده از روکش بتنی

استفاده از روکش بتنی یکی از روش های مقاوم سازی است. روکش بتنی به صورت های متفاوت قابل اجرا است.

 • بالا بردن ضخامت دیوار از طریق بتن پاشی
 • ساخت دیوار برشی جدید در کنار دیوار قدیمی
 • پر کردن باز شوها با استفاده از بتن مسلح

بتن قدیمی و جدید به وسیله کاشت بولت ها به هم اتصال داده می شوند. آرماتورهای جدید درون دیافراگم و ستون قرار داده می شوند.

2- مقاوم سازی دیوار بتنی با استفاده از ورق های فولادی

وصل کردن ورق های فولادی با انکر بولت به دیوار بتنی در یک یا دو سمت موجب بالا رفتن مقاومت و شکل پذیری دیوارها می شود. باید مراقب بود که تقویت دیوارها موجب شکست برشی ترد دیوار نشود و شکست خمشی نرم به وجود آید.

3- مقاوم سازی دیوار بتنی با استفاده از frp

برای مقاوم سازی دیوار بتنی می توان از الیاف های frp استفاده کرد. با به کار بردن این روش، ضمن بالا بردن مقاومت خمشی و برشی، موجب توزیع تنش در کل صفحه به جای تمرکز در یک نقطه خاص می شود. به این ترتیب، از دیوار در برابر بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی و محیط های مستعد خوردگی محافظت خواهد شد.

به این شیوه مقاوم سازی دیوار بتنی می توان به نتایج زیر دست یافت:

 • بالا رفتن مقاومت خمشی
 • بالا رفتن مقاومت برشی
 • بالا رفتن سختی دیوار بتنی
 • بالا رفتن مقاومت در برابر انفجار
 • کنترل کردن گسترده شدن ترک ها
 • بالا رفتن دوام و عمر
 • بالا رفتن مقاومت در مقابل خوردگی
 • آب بندی و عایق کاری
 • بالا بردن شکل پذیری
 • ترمیم ناشی از خوردگی ها

 

مقاوم سازی دیوار بتنی2

 

تقویت برشی دیوار بتنی مقاوم سازی شده

برای تقویت برشی دیوار بتنی، می توان الیاف frp تک جهته را در راستای طول دیوار موازی با آرماتورهای عرضی به شکل افقی در دو وجه دیوار نصب کرد. الیاف frp به این صورت عمل می کند که بعد از این که در بتن ترک ایجاد می شود، کرنش در frp در آن منطقه بالا می رود و نیروها به frp انتقال می یابد. تقویت برشی دیوار با استفاده از صفحه های frp موجب بالا رفتن مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوار می شود. ظرفیت برشی frp در این وضعیت بر طبق ظرفیت برشی مقاطع مستطیل شکل دورپیچ شده با الیاف frp تعیین می شود.

 

تقویت خمشی دیوار برشی بتنی مقاوم سازی شده

برای تقویت ضعف خمشی دیوار، ورق و الیاف frp در راستای ارتفاع دیوار موازی با آرماتورهای طولی روی آن به طور عمودی در دو وجه دیوار نصب می شود. الیاف frp در تحمل خمش وارد بر دیوار مانند نقشی است که آرماتورهای اصلی در دیوار دارند. اگر الیاف frp برای بالا رفتن مقاومت خمشی روی دیوار به شکل ارتفاعی به کار رود، انتهای آن باید به شکل مناسبی در پای دیوار مهار شود تا نیروهای داخل این صفحات به تکیه گاه پای دیوار منتقل شود. برای مهار انتهای صحفه های خمشی می شود از یک مقطع نبشی فولادی در کنار تکیه گاه دیوار که روی آن پیچ می شود و یا از یک صفحه برشی frp قائم بر لایه frp خمشی در انتهای لایه استفاده کرد.

 

مقاوم سازی دیوار بتنی

شکست دیواری که ضعف خمشی دارد با آغاز ترک های کششی به صورت افقی در لبه های دیوار نزدیک پای دیوار ایجاد می شود و بعد از آن خارجی ترین میلگردهای کششی تسلیم می شوند. تقویت خمشی دیوار با صفحات frp موجب بالا رفتن مقاومت ترک خوردگی، مقاومت تسلیم، سختی ثانویه در زمان تسلیم و بالا رفتن مقاومت نهایی دیوار می شود.

برای افزایش تأثیر الیاف frp در مقاوم سازی دیوار بتنی می توان دیوار را به شکل داخلی محصور کرد. برای این کار لازم است دیوار به وسیله کاشت میلگرد و آرماتور پیوسته به بخش هایی تقسیم شود. در این حالت، دیوارها از داخل با بولت و از خارج با الیاف frp محصور می شوند. برای استفاده از روش های مقاوم سازی و استفاده از آنها برای دیوار بتنی باید با افراد متخصص مشورت شود.

 

مقاوم سازی دیوار بتنی3

 

 

ثبت نظر

ارسال