-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

 تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

کیفیت بد بتن، تعداد کم میلگردهای عرضی در نواحی مورد نظر، وجود تیر قوی و ستون ضعیف و لرزش های قوی از علت های مهمی هستند که موجب سیکل های بارگذاری در دامنه غیر ارتجاعی و تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی یا فولادی می شوند.

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 9:39

ستون ها در یک ساختمان در اثر تکان های شدید به شکل های مختلف دچار آسیب می شوند. این آسیب ها ممکن است در اثر خمش سیکلی و برش کم یا تحت فشار محوری زیاد در ستون ها ایجاد شوند. تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی یا استفاده از روش های دیگر مقاوم سازی به علت وقوع همین آسیب ها ضروری به نظر می رسند.

 

انواع کمانش منجر به تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

پیش از این که درباره تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی اطلاعی به دست آورید باید بدانید که چه نوع خمش هایی منجر به آسیب در ستون ها می شوند.

لنگرهای خمشی در ستون ها با نیروی محوری ترکیب می شوند و به خرد شدن قسمت فشاری بتن در دو طرف ستون منجر می شوند. هرچه تعداد میلگردهای افقی در این قسمت ها کمتر باشد، آسیب بیشتری خواهند دید. در ابتدا خرد شدن ناحیه فشاری با قلوه کن شدن پوشش میلگردها آغاز می شود. پس از آن هسته بتنی متورم و بعد خرد می شود. این اتفاق اغلب با کمانش میلگردهای طولی در اثر فشار و گسیختگی میلگردهای عرضی همراه می شود.

 

انواع کمانش منجر به تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

 

گسیختگی میلگردهای عرضی و از هم پاشیدن بتن به کوتاه شدن ستون ها تحت بارهای محوری ختم می شود. این آسیب ها بسیار خطرناک هستند. به دلیل این که سختی ستون از بین می رود، دیگر تحمل بارهای عمودی را هم نخواهد داشت. به علت از هم پاشیده شدن بتن در نتیجه کوتاه شدن ستون ها در این نواحی، در سازه باز توزیع تنش روی می دهد. 

کیفیت بد بتن، تعداد کم میلگردهای عرضی در نواحی مورد نظر، وجود تیر قوی و ستون ضعیف و لرزش های قوی از علت های مهمی هستند که موجب سیکل های بارگذاری در دامنه غیر ارتجاعی و تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی یا فولادی می شوند.

آسیب دیدن در اثر خمش سیکلی و خمش کم که تحت فشار محوری زیاد باشد، از نوع برشی محسوب و به صورت ترک های X شکل در ضعیف ترین بخش ستون دیده می شود. این آسیب دیدگی در نهایت به شکل شکاف گسیختگی انفجارگونه در ستون های کوتاه به وجود می آید که موجب فرو پاشیدن ساختمان می شود.  

در ستون های با نسبت لاغری متوسط تا زیاد این گسیختگی ها بیشتر اتفاق می افتد، به دلیل این که ظرفیت خمشی ستون ها با نسبت لاغری متوسط تا کوچک از ظرفیت برشی آنها بالاتر است و منجر به گسیختگی برشی می شود. این آسیب ها از آسیب های بالا و پایین ستون کمتر روی می دهند و بیشتر در ستون های طبقه همکف که به دلیل داشتن ابعاد بزرگ تر مقطع ستون لاغری کمتری دارند دیده می شود. این پدیده در ستون هایی دیده می شود که طراحی آنها کوتاه است یا به علت ساخت دیوار بنایی کوتاه در کنارشان طولشان کوتاه شده است. برخی مواقع در حایل هایی که از یک سمت ستون با دیوار بنایی پر شده اند، گسیختگی برشی ستون ها بعد از گسیختگی دیوار بنایی رخ می دهند. همین آسیب ها به تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی و فولادی منجر می شوند.

 

راهکارهای مقاوم سازی ستون ها در ساختمان

 

راهکارهای مقاوم سازی ستون ها در ساختمان

  • مقاوم سازی ستون با مرمت موضعی
  • تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی
  • تقویت ستون بتنی با ژاکت فلزی
  • مقاوم سازی ستون با الیاف FRP

 

تقویت ستون بتنی

 

تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

از روش تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی زمانی استفاده می شود که ستون ها دچار آسیب دیدگی شدید شده باشند یا مقاومت لرزه ای آنها کافی نباشد.

در این روش مقاوم سازی، بعد از کسب اطمینان از کیفیت بتن موجود، بعد از ترمیم موضعی سطح بتن اقدام به بالا رفتن ابعاد ستون ها به وسیله مصالح بتن مسلح می شود. این شیوه باید به شکلی طراحی شود که علاوه بر رعایت ملاحظات سازه ای، جزئیات اجرایی به شکلی تعریف شوند که بتن افزوده شده با بتن قدیمی با هم یکپارچه شوند.

از معایب این روش می توان به بالا رفتن وزن سازه و تغییر در نحوه توزیع نیروی زلزله به علت تغییر در سختی سازه اشاره کرد. از مزایای تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی نیز می توان به مقاومت در مقابل آتش سوزی و هماهنگی با بتن موجود به عنوان هسته اصلی اشاره کرد.

بسته به شرایطی که وجود دارد، ژاکت های بتنی دور تا دور ستون ها و یا فقط یک طرف و یا دو، سه و چهار طرف ستون ها پوشش می دهند. برای این که بتن های جدید و قدیمی رفتار یکپارچه داشته باشند، عناصر اتصال مناسب مورد استفاده قرار گیرند. اگر ستون به شکلی تقویت شود که آرماتورهای اضافه شده از سقف عبور نکنند، تنها مقاومت برشی و محوری ستون آسیب پذیر بالا می رود.

در زمان بتن ریزی باید توجه داشت که استفاده از بتن معمولی در زمان گیرش موجب انقباض و جدا شدن بتن جدید و قدیم می شود و بنابراین بتن ریخته شده کارایی لازم را نخواهد داشت. پس استفاده از بتن انبساطی است که مانع از انقباض و جدا شدن بتن مؤثر می شود. 

به دلیل این که امکان متراکم کردن بتن در حجم و سطح کم وجود ندارد، برای به دست آوردن مقاومت لازم در بتن جدید می توان با استفاده از ویسکو کریت یا بتن خود متراکم این کار را ممکن کرد. می توان در این شیوه از مش فولادی یا آرماتور نیز استفاده کرد.

 

مزایای تقویت ستون بتنی

 

لیست شرکت های مقاوم سازی

شرکت هایی که کارشان مقاوم سازی و تقویت سازه ها است چند سالی است که در کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند. با توجه به این که مقاوم سازی کار پر مسئولیتی است و به قسمت های تکنیکی و اجرایی متعددی در زمان طراحی و اجرا نیاز دارد، به همین دلیل شرکت هایی که در لیست شرکت های مقاوم سازی هستند، تمام عملیات از ابتدا تا پایان را انجام می دهند. این عملیات که شامل بازرسی، برداشت، سونداژ و آزمایش های لازم، تهیه نقشه و مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم مقاوم سازی می شود توسط شرکت های موجود در لیست شرکت های مقاوم سازی انجام می شود. چنانچه شرکت مایل باشد می تواند بخش اجرا را نیز بر عهده بگیرد. عملیات تخصصی ترمیم و تعمیرات سازه های بتنی و مقاوم سازی ساختمان ها تنها از دست متخصصان بر می آید.

 

 

لیست شرکت های مقاوم سازی

 

ثبت نظر

ارسال