-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی فرودگاه ها

مقاوم سازی فرودگاه ها

بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های اداری، ترمینال ها و برج های مراقبت به منظور بهبود عملکرد آن ها در برابر زلزله

چهارشنبه 6 تیر 1397
masoumi

توسعه و مقاوم سازی فرودگاه ها و رونق حمل و نقل هوایی در هر کشوری بیانگر میل در جهت توسعه یافتگی میباشد. باندهای فرودگاه ها نیز یکی از مهمترین زیرساخت های کشور میباشند، ولی با این حال متأسفانه این رگه های حیاتی کشور اکثراً چندان مورد رسیدگی قرار نمی گیرند و مقاوم سازی فرودگاه ها بعد از بروز حادثه مورد ترمیم قرار می گیرند.

مقاوم سازی فرودگاه ها ( برج مراقبت )

در همه فرودگاه ها، چه بزرگ و چه کوچک، سازه‌های متنوعی وجود دارند که به تعمیر و مقاوم سازی نیاز دارند. بسیاری از این تأسیسات چندین دهه قبل ساخته شده‌اند و به عمر بهره‌برداری خود رسیده‌اند و یا از آن عبور کرده‌اند. علاوه بر مقاوم سازی سازه های فرودگاه، باند فرودگاه نیاز به نگهداری و ترمیم و زهکشی مناسب دارد. توجه به جایگاه مخازن سوخت و استفاده از پوشش های ضد حریق در این محدوده ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. راهکاری اقتصادی برای این گونه پروژه های تعمیر و مقاوم سازی محسوب می‌شوند. این گونه پروژه‌ها را می‌توان به کمک در زمانی بسیار کمتر نسبت به  روش‌های سنتی مانند تعمیر و مقاوم سازی به کمک بتن و فولاد انجام داد.  تضمین می‌کند که پروژه تعمیر و مقاوم سازی فرودگاه ها در زمان بندی و با همان بودجه موجود و با حداقل اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی، انجام گردد.

برخی از انواع پروژه‌های تعمیر و مقاوم سازی فرودگاه ها عبارت است از :

 • مقاوم سازی تیر، ستون و کف در ساختمان های اداری و پایانه ها ( ترمینال ها )
 • بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های اداری، ترمینال ها و برج های مراقبت به منظور بهبود عملکرد آن ها در برابر زلزله
 • تعمیر و مقاوم سازی لوله ها و کالورت های فولادی زیر باند فرودگاه
 • مقاوم سازی کالورت های مستطیلی زیر باند فرودگاه که در معرض افزایش بار زنده اعمال شده هستند.
 • مقاوم سازی دال، تیر و ستون که در معرض افزایش بار زنده اعمال شده هستند.
 • تعمیر و مقاوم سازی انواع شمع و شمع ورق خورده شده

الویت های پژوهشی  سازمان هواشناسی کشور در سال ۱۳۹۱( مقاوم سازی فرودگاه ها )

 • مدل سازی _ پیش بینی عددی
 • پیش بینی طوفانهای گرد و غبار به کمک مدل های پیش بینی عددی
 • بهبود پیش بینی دمای کمینه و بیشینه برای مقاصد کشاورزی به کمک مدل های پیش بینی عددی
 • مدل سازی تغییرات کمیتهای جوی با ارتفاع و پهنه بندی آن با GIS
 • مطالعه سامانه جوی منجر به یخبندان های شدید وبررسی روش های پیش بینی آنها
 • ارزیابی پتانسیل انرژی باد به وسیله شبیه سازی عددی بلند مدت
 • مدل سازی منطقه ای و تمام کره ای و پیش بینی عددی وضع هوا ( پیش پردازش- پردازش – پس پردازش )
 • طراحی و ساخت و ارزیابی هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جو
 • مدل سازی اقلیمی- آلاینده های جوی و محیطی
 • مدل سازی دریایی و اقیانوسی
 • مدل سازی بارش و روان آب
 • جفت کردن مدل های هواشناسی با مدل های کاربردی
 • داده گواری و بهبود داده های ورودی به مدل های پیش بینی عددی

مقاوم سازی فرودگاه ها1

فیزیک ابر

 • تعیین الگو های سینوپتیکی در بارش تگرگ
 • تعدیل آب و هوا ( مه زدایی- بارورسازی – تگرگ زدایی )

  هواشناسی دریایی – فیزیک دریا

 • پیش بینی انتشار امواج دریایی
 • ترجمه و تألیف کتاب هواشناسی دریایی ماهواره ای

هواشناسی هوانوردی

 • مطالعه شرایط همدیدی ( سینوپتتیکی ) و پیش بینی وقوع انواع تلاطم های جوی و یخبندان در فضای فرودگاه های کشور
 • تعیین اقلیم فرودگاهی
 • مطالعه و پیش بینی پدیده های جوی مخرب در هوانوردی
 • مطالعه وضعیت های بحرانی جوی – اقلیمی در فرودگاه های کشور
 • ارتقاء کیفیت محصولات هواشناسی هوانوردی

تجهیزات هواشناسی و فن آوری اطلاعات

 • مستند سازی دستاوردهای پژوهشی و عملیاتی سازمان هواشناسی کشور
 • طراحی و ساخت نمونه مهندسی دستگاه اندازه گیری محدوده دید باند فرودگاه RVR
 • طرح عملیاتی کالیبراسیون رادارهای هواشناسی
 • کاربردی نمودن محصولا ت رادار
 • مطالعه ومکان یابی ایستگاه های خاص دیده بانی شهری
 • مطالعه و تجهیز شبکه ایستگاه های هواشناسی به سیستم سنجش گردوغبار
 • ارتقاء وهمگن نمودن داده های روزانه هواشناسی با استفاده از روش های جدید توصیه شده توسط سازمان هواشناسی جهانی
 • طراحی، ساخت و نگهداری تجهیزات تخصصی هواشناسی
 • طراحی و ساخت سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی کاربردی هواشناسی و توسعه بانک های اطلاعاتی تخصصی
 • توسعه انواع شبکه های ایستگاهی و امکان سنجی انتقال از شبکه دیده بانی سنتی به خودکار
 • طراحی و احداث سامانه اندازه گیری فراسنج های هواشناسی دریایی

مقاله ای تحت عنوان روش های مقاوم سازی سازه های بتنی برای شما در این مطلب آورده ایم.

هواشناسی کشاورزی

 • توزیع زمانی و مکانی کمیتهای هواشناختی جهت تعیین الگوی مناسب کشت دیم گندم و جو
 • معرفی ارقام مقاوم خشکی و سازگاری با شرایط اقلیمی آفتاب گردان
 • امکان سنجی و براورد باران مؤثر در کشاورزی
 • تأثیر پارامترهای جوی بر گیاهان استراتژیک و بررسی امکانات موجود در جهت کشت گیاهان دارویی و پرکاربرد در کشور
 • کالیبره کردن تصاویر ماهواره برای تعیین پوشش گیاهی جهت کاربرد صحیح و بهتر آن
 • بررسی و پایش پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره همچون خروجی های NDVI از ماهواره MODIS و NOAA
 • پیش بینی عملکرد محصولات عمده کشاورزی با استفاده از فن آوری سنجش از دور
 • طراحی سامانه تحت وب پایش خودکار شاخص های خشکسالی هواشناسی کشاورزی
 • تعیین استانه های بحرانی جوی – اقلیمی باهدف تعیین بیمه محصولا ت کشاورزی
 • اثرات گرد و غبار بر روی بافت خاک کشاورزی
 • مطالعه اطلس اقلیم کشاورزی با استفاده از GIS
 • طرح احداث لایسیمتر جهت تعیین نیاز آبی گیاهان مختلف زراعی
 • بررسی سرمای زودرس پاییزه و دیررس بهاره
 • امکان سنجی ارائه پیش بینی های فصلی کوتاه مدت و هشدارهای به موقع برای مقاصد کشاورزی در مناطق مختلف
 • پهنه بندی اقلیمی برای محصولات کشاورزی

مقاوم سازی فرودگاه ها2

هواشناسی جاده ای

 • بررسی تأثیر پدیده های جوی – اقلیمی برروی حوادث جاده ای
 • پدید ه های مخاطر آمیز جوی در هواشناسی جاده ایی و مطالعات بهمن
 • توسعه ایستگاه های جاده ای

شیمی جو، آلودگی جوی و محیطی

 • بررسی آلودگی هوا با استفاده از آنالیز آب باران
 • بررسی عوامل آب و هوایی و انسانی تأثیر گذار بر آلودگی هوا
 • بررسی پتانسیل آلودگی هوا و ارتباط آن با پدیده های جوی
 • مطالعه پایداری هوا با هدف شناخت پتانسیل الودگی هوا
 • تأثیر عوامل هواشناسی بر روی آلودگی های محیطی و جوی
 • بررسی تخریب لایه ازن
 • بررسی علل آلودگی هوای شهری و راههای رفع آن و مدیریت آن در مناطق شهری
 • اندازه گیری CO2 در جو وتأثیر آن بر دمای هوا در شهر تهران
 • تأثیر شرایط نامناسب جوی و آلودگی هوا به فعالیتهای ورزشی و سلامت شهروندان

اقلیم شناسی

 • طرح طبقه بندی اقلیمی در سطح میکرو اقلیم
 • تأثیر آب وهوا و اقلیم بر ابنیه و تأسیسات
 • ایجاد شبکه پایش اقلیمی و هشدار سرمازدگی و آفات و بیماری ها
 • بررسی و تعیین شاخص های زیست اقلیم گردش گری
 • تعیین اقلیم و آسایش حرارتی برای فصول گرم و سرد سال با هدف شناخت میزان مصرف انرژی
 • بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از روش های سینوپتیکی و آماری
 • تعیین اطلس اقلیمی و بلایای طبیعی
 • بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی خشکسالی
 • تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن
هواشناسی آب شناسی
 • پهنه بندی نقاط سیل خیز کشور
 • مطالعه و اجرای سامانه پیش بینی و هشدار سیل در حوضه های آبریز کشور
 • بررسی رابطه بین وقوع بارش های حدی و افزایش دما در فراوانی وقوع سیلاب های مخرب و خشکسالی
 • مطالعات هواشناسی آب شناسی
فیزیک و دینامیک جو
 • مطالعات دینامیکی، سینوپتیکی، فیزیکی و انرژی های نو
 • بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق خاک به منظور برآورد عمق یخبندان
 • بررسی سینوپتیک سامانه های جوی طوفان زا
 • بررسی وتحلیل دینامیکی وسینوپتیکی سرما
 • بررسی ومطالعه الگوهای سینوپتیکی ریز گردها
 • تحلیل سینوپتیکی ناهنجاری های آب وهوایی
 • بررسی الگوی بارش های رگباری سیل آسا و حدی
 • تهیه اطلس باد
 • ارزیابی پتانسیل باد
 • برآورد حداکثر بارش محتمل
 • تهیه اطلس انرژی خورشیدی با استفاده از داده های ماهواره ای
 • پتانسیل یابی انرژی های نو با استفاده ازGIS
 • بررسی و تحلیل آغاز و خاتمه یخبندان های تابشی و فرا رفتی
 • مکان یابی مناطق مستعد تولید انرژی های بادی و خورشیدی
 • تعیین بازتابش زمینی و کاربرد آن در مدل های اقلیمی
مخاطرات جوی برای مقاوم سازی فرودگاه ها
 • نقش هواشناسی در مدیریت بحرانهای آب و هوایی
 • تحلیل عوامل و مکانیسم وقوع طوفان های گرد و تأثیرات اقلیمی آن
 • پیش بینی شدت ماندگاری ریزگردها با استفاده از الگوهای سینوپتیکی و تصاویر رادار و ماهواره
 • تهیه اطلس بلایای جوی ( سیل، طوفان، خشکسالی، یخبندان، و امواج گرمایی، گردوغبار منشأ و اثرات آن )
 • تأثیر پایداری و ناپایداری جوی بر تولید و انتشار گرد و غبار و مدت ماندگاری آن
 • بررسی و تحلیل خشکسالی ( شدت - مدت - فراوانی )
 • شناخت پدیده گرد و غبار و راهکارهای پایش ان در غرب وجنوب غرب کشور
 • مطالعات بیابان زدایی ملی از دیدگاه هواشناسی
 • پیش بینی و بررسی دوره های بازگشت خشکسالی
 • پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگل های کشور با استفاده از GIS
 • شناخت پدیده های مخرب جوی جهت مقاوم سازی فرودگاه ها
خدمات عامه هواشناسی
 • نیاز سنجی و اثر بخشی خدمات هواشناسی
 • توسعه و ارتقاء روش های اطلاع رسانی عمومی
 • نیاز سنجی و اثر بخش خدمات هواشناسی و ارتقای دانش عمومی هواشناسی از طریق بسته های آموزشی و سرگرمی

  در آخر مقاله ای  درباره روش های مقاوم سازی اتصالات بتنی هم ذکر شده که توصیه میکنیم آن را نیز بخوانید.  

مقاوم سازی فرودگاه ها3

ثبت نظر

ارسال