-تهران - کوی نصر - خیابان علیالی غربی-پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

محاسبه حجم بتن فونداسیون

بتن| فونداسیون| حجم بتن| ساختمان| ساختمان سازی|

استفاده از بتن در ساختمان سازی با توجه به فرمول های خاصی محاسبه می شود. در متره و برآورد ساختمان در ابتدا حجم بتن فونداسیون، ستون ها، دیوارها، دال ها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتن را مشخص می کنند. این امر به منظور جلوگیری از هزینه های اضافی در ساختمان سازی صورت می گیرد.

شنبه 2 فروردین 1399 ساعت 16:21

استفاده از بتن در ساختمان سازی با توجه به فرمول های خاصی محاسبه می شود. در متره و برآورد ساختمان در ابتدا حجم بتن فونداسیون، ستون ها، دیوارها، دال ها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتن را مشخص می کنند. این امر به منظور جلوگیری از هزینه های اضافی در ساختمان سازی صورت می گیرد. بنابراین برای اینکه بدانید چگونه حجم بتن فونداسیون را اندازه گیری می کنند، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

 

منظور از حجم بتن فونداسیون در ساختمان سازی چیست؟

 

همانطور که می دانیم حجم به فضایی گفته می شود که توسط ماده ای اشغال شود. در ساختمان سازی برای پر کردن فضای فونداسیون از بتن استفاده می شود. حال شاید برای شما سوال پیش بیاید که چگونه می توان متوجه شد، چه مقدار بتن برای پر کردن حجم فونداسیون لازم است؟ برای حل این مشکل از فرمول ریاضی استفاده می شود. با توجه به فرمول زیر، محاسبه حجم بتن فونداسیون صورت می گیرد.

حجم مورد نیاز بتن برای فونداسیون= طول * عرض* ارتفاع = 1 متر * 1 متر * 1 متر = 1 متر مکعب

با توجه به این فرمول ساده، می توان بتن مورد نیاز برای فونداسیون و سایر اجزای ساختمان را محاسبه کرد. طبق تجربه و آزمایشات علمی در این زمینه برای اینکه 1 متر مکعب را پر کرد، به 25 کیلو نیوتن یا 1000 کیلوگرم بتن نیاز است. در واقع چگالی بتن در فونداسیون 25 کیلو نیوتن بر متر مکعب عنوان می شود.

با توجه به سطح فونداسیون، حجم بتن از این طریق محاسبه می شود. ممکن است حجمی به شکل استوانه در نظر گرفته شود. در این صورت در ابتدا مساحت سطح مقطع استوانه که دایره است محاسبه می شود. این مساحت در ارتفاع استوانه ضرب می شود تا حجم بتن فونداسیون مشخص شود.

 

بتن| فونداسیون| حجم بتن| ساختمان| ساختمان سازی| منظور از حجم بتن فونداسیون در ساختمان سازی چیست؟

 

محاسبه بتن مصرفی در ستون ها

 

ستون ها از جمله اعضای مهمی هستند که در فونداسیون ساختمان مورد استفاده قرارمی گیرند. در واقع پایه و اساس ساختمان را تشکیل می دهند. برای اجرای ستون ها از بتن و میلگرد های حرارتی و قالب های مشخصی استفاده می شود.

از آنجایی که ستون ها دارای انواع متفاوتی هستند، با توجه به نوع آن ها، باید محاسبه بتن مورد نیاز را انجام داد. ستون ها دارای اشکال استوانه، دایره و چند ضلعی منتظم هستند. به همین دلیل فرمول متفاوتی برای محاسبه بتن مصرفی در آن ها مورد نیاز است. برای این منظور در ادامه بتن ریزی در سطح مقطع های متفاوت ستون ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

بتن ریزی در ستون های دایره ای

 

برای اینکه بتوان هزینه بتن مورد نظر در این نوع از ستون ها را محاسبه کرد، در ابتدا باید مساحت سطح مقطع آن را به دست آورد. مساحت دایره را در ارتفاع ستون مورد نظر ضرب می کنند. در این صورت عدد به دست آمده را نیز در هزینه بتن ضرب کرده و از این طریق هزینه بتن مصرفی در ستون مورد نظر محاسبه می شود.

 اگر همه ستون ها به صورت دایره ای باشد. قیمت یک ستون را به دست آورده و در کل ستون های مورد نظر که دارای ارتفاع و سطح مقطع یکسان هستند، ضرب می کنند.

 

بتن ریزی در ستون های مربع

 

ستون های مربعی دارای طول، عرض و ارتفاع هستند. برای به دست آوردن حجم بتن در این ستون ها در ابتدا مساحت سطح مقطع مربع به دست آورده می شود. در این صورت عدد به دست آمده در ارتفاع و هزینه 1 کیلوگرم بتن ضرب می شود. در نتیجه در ابتدا حجم بتن و بعد از آن هزینه های مورد نظر محاسبه می شود.

 

محاسبه حجم بتن فونداسیون به چند روش انجام می شود؟

 

فونداسیون یا پی ساختمان با توجه به شکل مورد نظری که دارد برای محاسبه لازم است تا آن را به دو بخش تقسیم کنند. به روشی که در بالا ذکر شد مساحت هر بخش را در عمق آن ضرب می کنند. میزان عدد به دست آمده در هر بخش را در نهایت با یکدیگر جمع می کنند. از این طریق حجم بتن مورد نیاز برای فونداسیون مشخص می شود.

 در واقع محاسبه حجم بتن فونداسیون به راحتی و بدون استفاده از فرمول های پیچیده ای صورت می گیرد. از این طریق افراد می توانند بتن مورد نیاز برای ساختمان سازی را محاسبه کنند. در این صورت هزینه های ساختمان سازی مشخص می شود و هیچ گونه اسرافی در بتن صورت نمی گیرد.

 

بتن| فونداسیون| حجم بتن| ساختمان| ساختمان سازی| محاسبه حجم بتن فونداسیون به چند روش انجام می شود؟

 

چه اجزایی در بتن مورد استفاده قرار می گیرند؟

 

بتن به تنهایی در ساختمان سازی و فونداسیون ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد. در واقع این ماده را با اجزای دیگری نظیر شن و ماسه، سیمان و آب مخلوط می کنند. برای محاسبه حجم بتن در ابتدا مقدار بتن مورد نیاز را به شیوه ای که ذکر کردیم، محاسبه می کنند.

بعد از آن برای به دست آوردن میزان هر یک از اجزای بتن کمیت های هر جز را وارد می کنند. همه این مقادیر باید بر حسب متر اندازه گذاری شود. نسبت آب به سیمان را نیز در محاسبه، بین 0.35 تا 0.60 در نظر می گیرند.

 

چگونگی متره و برآورد حجم بتن فونداسیون

 

متره و برآورد فونداسیون ساختمان دارای مراحل متفاوتی است. در ابتدا باید مراحل زیر را برای این منظور انجام داد تا بتوان میزان بتن فونداسیون را محاسبه کرد.

 •     خاکبرداری
 •     قالب گذاری
 •     بتن مگر
 •     آرماتور بندی
 •   بتن ریزی

تصویر 3

خاکبرداری اولین مرحله قبل از محاسبه بتن فونداسیون

 

برای اینکه بتوان فونداسیون ساختمان را انجام داد باید در ابتدا محل مورد نظر را خاک برداری کرد. در این مبحث تنها هزینه بتن فونداسیون نواری محاسبه می شود. عرض پی های نواری دارای مقدار مشخصی است. طول، عرض و ارتفاع این پی ها را با یکدیگر ضرب می کنند.

در این صورت واحد به دست آمده بر حسب متر مکعب در نظر گرفته می شود. میزان هزینه های مورد نظر برای این کار را مشخص کرده و در این اعداد به دست آمده ضرب می کنند. در این بخش هزینه های بتن فونداسیون در پی ساختمان محاسبه می شود.

 

هزینه های قالب گذاری در فونداسیون ساختمان

 

در این مرحله میزان قالب مورد نیاز برای پی ساختمان محاسبه می شود. این قالب ها را با آجر، فلز و چوب اجرا می کنند. با محاسبه ارتفاع قالب، عرض و طول آن هزینه های پی ریزی برآورد می شود.

 

محاسبه بتن مگر در فونداسیون ساختمان

 

در این مرحله بتن مورد نیاز برای پی ریزی محاسبه می شود. برای این منظور کافی است تا طول و عرض پی های نواری مشخص شود. حاصل ضرب مورد نظر را در ارتفاع معمول بتن که 10 سانتی متر است، ضرب می کنند. هزینه بتن مگر را بر حسب متر مکعب به دست می آورند.

 در این نوع از بتن، عیار آن 100 تا 200 کیلومتر مکعب در نظر گرفته می شود. حاصل ضرب به دست آمده میزان حجم بتن مگر در فونداسیون ساختمان است. در این صورت هزینه های بتن مورد نظر برآورد می شود.

 

بتن| فونداسیون| حجم بتن| ساختمان| ساختمان سازی| محاسبه بتن مگر در فونداسیون ساختمان

 

هزینه های آرماتوربندی در فونداسیون ساختمان

 

 در این مرحله وزن آرماتورهای طولی و عرضی مورد استفاده در فونداسیون محاسبه می شود. برای این کار طول و وزن میلگرد ها را به دست می آورند. با توجه به نمره هر میلگرد هزینه های آن ها نیز به صورت جداگانه محاسبه می شود. با ضرب وزن و طول این میلگرد ها در هزینه های موجود در فهرست بها میزان هزینه های فونداسیون برآورد می شود.

تصویر 4

برآورد هزینه های حجم بتن فونداسیون

 

یکی از مهمترین برآورد هایی که باید در ساختمان سازی انجام شود، میزان حجم بتن مصرفی در فونداسیون است. برای این منظور نیاز به ارتفاع، عرض و طول پی است. از آنجایی که همه ساختمان ها دارای نقشه های اجرایی هستند، از این طریق به راحتی می توان حجم بتن مصرفی را محاسبه کرد. بتن فونداسیون بر حسب متر مکعب برآورد می شود. در انتها هزینه های بتن را در مقدار به دست آمده ضرب می کنند تا هزینه بتن مصرفی به دست آید.

 

بتن ریزی در فونداسیون

 

یکی از مهمترین قسمت های ساختمان سازی بتن ریزی در فونداسیون عنوان می شود. این مرحله از جمله مراحل ابتدایی ساختمان سازی است. بنابراین باید ناظرین و مهندسین ساخت و ساز این مرحله را مورد توجه قرار دهند. برای اینکه بتوان بتن ریزی را در این مرحله انجام داد باید به نکات زیر دقت کرد.

 1. از آنجایی که بتن را با سیمان و سنگدانه های شن و ماسه مخلوط می کنند، باید به کیفیت این مصالح توجه کرد. این امر در کیفیت بتن فونداسیون تاثیر گذار است.
 2. زمانی که بتن مورد نظر به صورت آماده تهیه شده باشد باید به سرعت آن را مورد استفاده قرار داد. در واقع زمان استفاده از بتن آماده، نباید بیشتر از 1 ساعت شود. در این مدت زمان، بتن مراحل گیرش اولیه خود را شروع می کند.
 3. زمانی که تخلیه بتن آماده صورت می گیرد به هیچ عنوان نباید به آن آب بیشتری اضافه کرد. در این صورت کیفیت بتن تحت تاثیر قرار می گیرد.
 4. در زمان شروع بتن ریزی در ابتدا از شیره سیمان برای راه اندازی پمپ استفاده می شود. باید در این مرحله دقت کرد که شیره به داخل قالب ها وارد نشود.
 5. بتن را باید در لایه های 30 سانتی متری به صورت ویبره به تراکم رساند به گونه ای که ترکیب بندی آن به هم نریزد.
 6. فونداسیون ها را باید بعد از مقاوم سازی طرح، اجرا کرد.

 

بتن| فونداسیون| حجم بتن| ساختمان| ساختمان سازی| بتن ریزی در فونداسیون

 

منظور از عیار بتن چیست؟

 

عیار بتن یکی از ویژگی هایی است که در حجم بتن فونداسیون تاثیر گذار است. در واقع عیار بتن به سیمانی گفته می شود که در هر متر مکعب از بتن وجود دارد. عیار بتن با توجه به محیطی که استفاده می شود، متفاوت است. این عیار برای بتن 350 کیلوگرم در هر متر مکعب در نظر گرفته می شود. نوع سازه اجرایی و بارپذیری آن در عیار و مقاومت بتن تاثیرگذار است.

تصویر 5

نکات مهم در رابطه با حجم بتن فونداسیون

 

برای اینکه بتوان بتن فونداسیون را محاسبه کرد باید در ابتدا به نکاتی در این مورد توجه کرد. این نکات شامل موارد زیر است:

برای بالا بردن حجم بتن فونداسیون از اضافه کردن آب اضافی به داخل آن جلوگیری کنید. این امر سبب می شود تا مقاومت بتن کاهش پیدا کند.

در ابتدای تخلیه بتن از میکسرها ممکن است بتن مورد نظر دارای دانه بندی های درشتی باشد. برای این امر باید توجه کرد که کیفیت بتن مورد نظر نامناسب نباشد. این امر در حجم بتن فونداسیون و محاسبه آن نیز تاثیر گذار است.

استفاده از آرماتور درون قالب های فونداسیون ضروری است. این امر باید قبل از بتن ریزی صورت گیرد.

در زمان بتن ریزی فونداسیون استفاده از دستگاه ویبره الزامی است.

قبل از اجرای بتن در فونداسیون باید سطح مورد نظر را مرطوب کرد. این امر سبب می شود تا آب قبل از بتن ریزی به سرعت از سطح خارج نشود.

 

متره و برآورد در ساختمان سازی تا چه اندازه دارای اهمیت است؟

 

بدون شک هر ساختمانی که اجرا می شود قبل از شروع کار باید هزینه های آن برآورد شود. در بیشتر ساختمان های عمرانی و پروژه های بزرگ و کوچک ساخت و ساز، محاسبه هزینه های ساختمان سازی ضروری است. در واقع قبل از شروع به ساخت و ساز باید هزینه های مورد نظر تخمین زده شود.

 بدون این امر نمی توان ساختمان سازی را انجام داد. محاسبه مصالح مصرفی به خصوص بتن در ساختمان های بتنی سبب می شود تا هدف نهایی ساخت و ساز مشخص شود. متره و برآورد ساختمان شامل کوچکترین اجزایی می شود که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفته است.

 از این طریق هزینه های اجرا مشخص می شود و کارفرما متناسب با بودجه خود، هزینه ها را متقبل می شود. بنابراین هدف پروژه مشخص خواهد شد.

در نتیجه محاسبه حجم بتن فونداسیون با توجه به نقشه های اجرایی ساختمان توسط مهندسین به راحتی صورت می گیرد. در واقع قبل از اجرای ساختمان سازی باید هزینه های بتن مصرفی برآورد شود تا در زمان اجرا، کارفرما در هزینه های ساختمان سازی دچار کاهش بودجه نشود.

در واقع ساختمان سازی پروسه ای است که نیاز به دقت و محاسبات دقیق و حساب شده ای دارد. بدون این امر برنامه ریزی در مورد اجرا و نحوه ساخت با مشکلات بسیاری مواجه می شود.

 

 

 

ثبت نظر

ارسال