-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

روش‌های مقاوم سازی فونداسیون

روش‌های مقاوم سازی فونداسیون

برای کنترل پانچ هر دو پی قدیم و جدید معیار کنترل قرار می‌گیرد و برای ظرفیت باربری و فولاد گذاری خمشی سطح جدید معیار کنترل می‌باشد.

سه شنبه 30 مرداد 1397
sara

روش‌های مقاوم سازی فونداسیون شامل موارد زیر میباشد که شما در این مطلب با این مقوله آشنا خواهید شد.  الف) پی‌های که نیاز به تقویت ندارند ولی ستون مربوطه نیاز به تقویت دارد: به‌ وسیله چاله زنی و شستشوی آن با مته میلگردهای طولی ستون جدید در داخل پی جاگذاری می‌شود. هر چه طول چال بیشتر باشد مقاومت درگیری فولاد و بتن بیشتر می‌شود. اگر در محاسبات نیاز به As برای ستون جدید باشد توصیه می‌شود این As جدید به‌صورت تعداد میلگرد بیشتر و قطر میلگردهای کمتر استفاده گردد تا مقاومت درگیری بیشتری ایجاد گردد. در چال زنی سعی شود از سیستم پدستال استفاده شود و باید توجه داشت که اگر ارتفاع ستون کم باشد امکان اجرای پدستال نخواهد بود.

روش‌های مقاوم سازی فونداسیون : 

 مقاوم­سازی مقاطع فنداسیون­های بتنی  

در سیستم پدستال به دلیل وارد کردن میلگرد بصورت خم در پی در نتیجه فاصله میلگردهای انتهایی تا مرکز ستون زیاد خواهد بود و مطابق رابطه زیر ظرفیت ستون برای تحمل خمش در پای ستون افزایش خواهد یافت:

  •   M=F.d
  •     F=fy.As

در نتیجه در سیستم پدستال نیروی وارده به میلگرد کمتر و ضریب اطمینان بیشتر خواهد شد و مشکل برش پانچ نیز حل خواهد شد. با شناژ بندی نیز سختی پی بیشتر خواهد شد. ب) پی نیاز تقویت دارد: برای حل مشکل پی با خاکبرداری اطراف پی بجای خاک برداشت شده از مصالح پر کننده استفاده می‌نماییم. مصالح پرکننده می‌تواند بتن مگر، مصالح سنگی، مصالح رودخانه‌ای با تراکم بالای ۹۵% باشد. برای کنترل پانچ هر دو پی قدیم و جدید معیار کنترل قرار می‌گیرد و برای ظرفیت باربری و فولاد گذاری خمشی سطح جدید معیار کنترل می‌باشد.

  روش‌های مقاوم سازی فونداسیون1  

  1. میثم منظری توکلی ،۲٫ مسعود لک زاده ،۳٫ سید مجتبی عمرانی

  ۱- مدرس بخش مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده شهید چمران کرمان، ایران ۲- مدرس بخش مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده شهید چمران کرمان، ایران ۳- دانشجوی مهندسی اجرایی عمران، دانشکده شهید چمران کرمان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرمان، ایران 

ثبت نظر

ارسال