-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

مشکلات ستون های سازه میتواند ناشی از خروج مرکزیت بوجود آمده از خطای اجرای ستون ها یا ناشاقولی بودن ستون در طبقه باشد که برای تقویت ستون ها از دو U تنگ در داخل ستون جدید استفاده میشود که در طبقات یکی در میان جهات قرارگیری آن تغییر می نماید.

شنبه 12 اسفند 1396
masoumi

نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم سازی ساختمان ها و سازه های بتنی و فولادی در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است، این امر سبب شده است که تعداد زیادی شرکت مقاوم سازی سازه امروزه در امر بهسازی لرزه ای سازه ها و تقویت سازه ها در برابر زلزله فعالیت ‌کنند. از طرفی حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه مهندسی زلزله موجب شده است تا برای بهسازی و مقاوم سازی ساختمان و سازه در سالهای اخیر از روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها و همچنین روشهای نوین و مصالح جدیدی بهره گرفته شود که در میان این فناوری ها، FRP ( مصالح کامپوزیتی پلیمری تقویت شده با الیاف ) از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان، FRP  را باید مصالح هزاره سوم نامید که در جدیدی را در پیش روی مهندسان سازه و ساختمان و نیز شرکت های مقاوم سازی گشوده است.

روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها : 

مرحله اول : شناسایی و قضاوت اولیه

در اولین مرحله سابقه و مشخصات طرح از قبیل گزارش ژئوتکنیک خاک محل، نقشه مشخصلات فنی، نحوه انتقال بار جانبی سازه، دفترچه محاسبات و از این قبیل تهیه میگردد. برای درک بیشتر مقاوم سازی لرزه ای سازه ها به مقاله  انواع مقاوم سازی لرزه ای ساختمان توجه فرمایید.

مرحله دوم : تهیه اطلاعات لازم از ظاهر سازه اجرا شده 

–  بازدید مکرر از سازه –  اندازه گیری اعضای سازه ( مقاومت میلگرد ها و بتن و… ) –  بررسی کیفیت اجرای تیرها و ستون ها، دیوار برشی، سیستم سقف، پوشش بتن روی میلگرد ها، قطع وپیوستگی میلگرد ها. مرحله سوم : بررسی نهایی در ترمیم عوامل اصلی در تقویت و روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها اقتصادی و اجرایی بودن و سرعت اجرای طرح میباشد. 

هنگامیکه به این نتیجه رسیده شد که تمام المان های سازه ضعیف هستند راهکارهای مختلفی وجود دارد از قبیل: –  تغییر در سیستم بار جانبی ( کمک از بادبند یا دیوار برشی ) –  افزایش مقطع و شاتکریت بتن –  کاشت میلگرد در نواحی ضعیف –  استفاده از الیاف های مسلح ( کربنی ؛ شیشه ای و FRP ) با بکار بردن دیوار برشی یا بادبند تمرکز تنش در این نقاط ایجاد میشود و نقاط دیگر از تنش رهایی مییابند و قطعا المان های قبلی در این محل ها جوابگو نخواهند بود. اگر امکان بکار بردن دیوار برشی یا بادبندی در داخل سازه ( پلان ) نباشد می توان از باکس های مخصوص در خارج پلان سازه استفاده نمود ولی باید اتصالات سازه ای مناسب در این نقاط را تأمین نمود. با مقاله راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه بیشتر آشنا شوید.

تقویت ستون ها و روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها :

مشکلات ستون های سازه میتواند ناشی از خروج مرکزیت بوجود آمده از خطای اجرای ستون ها یا ناشاقولی بودن ستون در طبقه باشد که برای تقویت ستون ها از دو U تنگ در داخل ستون جدید استفاده میشود که در طبقات یکی در میان جهات قرارگیری آن تغییر می نماید. قبل از افزایش مقطع ستون ها باید حتما گوشه های ستون را بشکنند و با ماسه پاشی و شستشو با فشار آب سطح کاملا زبر و آماده اتصال با سطح بتن جدید شود. با افزایش مقطع ستون ها از مقطع قدیم میتوان برای مقاومت برشی و فشاری و از مقطع جدید مقاومت کششی، برشی و فشاری کمک گرفت.  

روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

ثبت نظر

ارسال