-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی ستون های بتنی

مقاوم سازی ستون های بتنی

در مقاوم سازی ستون های بتنی وقتی ابعاد ستون های مقاوم سازی شده بزرگ باشد و امکان دورگیری میلگردهای جدید به طور یک در میان وجود نداشته باشد، به کار بردن تنگ های متصل کننده برای پیشگیری از کمانش میلگردهای طولی لازم است.

چهارشنبه 21 آذر 1397
maryam zamzam

ستون های بتنی سازه هایی به صورت عمودی هستند که از آنها برای انتقال و حمل بار ساختارهای فوقانی به ساختارهای زیرین استفاده می شود. ممکن است ستون ها وزن ساختاری را تحمل نکنند و فقط برای تزیین به کار روند. در قاب های مهاربندی شده ستون ها تحت بارهای محوری هستند و بارهای برشی و خمشی کمی به آنها تحمیل می شود. به همین دلیل، ستون ها عضو با باربری محوری هستند. در سازه ها با سیستم باربری خمشی، ستون ها بارهای خمشی و برشی قابل توجهی دارند که گاهی شکست و گسیختگی ستون ها از بارهای خمشی و برشی ناشی می شود. اما همچنان بار محوری بسیاری به اجزا وارد می شود. ستون ها ممکن است به مقاوم سازی نیاز داشته باشند. شیوه های مقاوم سازی ستون های بتنی به وسیله شرکت مقاوم سازی تشخیص داده می شوند.  

انواع شیوه های مقاوم سازی ستون های بتنی

در سال های اخیر شیوه های تقویت ستون های متفاوت برای بهبود ظرفیت خمشی، برشی و شکل پذیری ستون ها به وسیله شرکت مقاوم سازی ارائه شده است. این شیوه های مقاوم سازی عبارتند از:

  • استفاده از ژاکت بتنی
  • استفاده از ژاکت فولادی
  • استفاده از FRP

 

مقاوم سازی ستون های بتنی با ژاکت بتنی

ژاکت بتنی متشکل از لایه ای از بتن، میلگردهای طولی و خاموت های بسته است. همچنین، مقاومت خمشی و برشی ستون ها را بالا می برد. روکش بتن آرمه در مواقعی استفاده می شود که شدت صدمات وارده به ستون ها زیاد باشد یا توان کافی در مقابل نیروهای جانبی را نداشته باشد. مقاوم سازی ستون های بتنی ژاکت بتنی می تواند دور تا دور ستون ها یا یک طرف آنها به کار رود. کاربرد مطلوب طرح مقاوم سازی با ژاکت بتنی به پیوستگی آن با اجزا وابسته است.

در صورتی که ضخامت ژاکت بتنی کم باشد، بالا رفتن سختی در ستون محسوس نخواهد بود. ژاکت بتنی ستون موجب بالا رفتن ابعاد ستون می شود که علاوه بر موضوعات معماری موجب بالا رفتن وزن ساختمان نیز می شود. در مواردی عملکرد مرکب بتن قدیم و روکش فقط به وسیله چسبندگی میان آنها تأمین می شود که می توان برای به وجود آمدن اتصال محکم تر میان قفس قدیم و جدید از آرماتور Ω استفاده کرد که به میلگردهای قدیمی و جدید جوش شده اند.  

 

مقاوم سازی ستون های بتنی 1

مقاوم سازی ستون های بتنی

در مقاوم سازی ستون های بتنی وقتی ابعاد ستون های مقاوم سازی شده بزرگ باشد و امکان دورگیری میلگردهای جدید به طور یک در میان وجود نداشته باشد، به کار بردن تنگ های متصل کننده برای پیشگیری از کمانش میلگردهای طولی لازم است. اگر ژاکت بتنی ستون ها فقط در بخشی از ستون ها اجرا شود، خاموت های قدیم باید دیده شوند و خاموت های جدید به آنها جوش داده شوند.

در صورتی که به هر دلیلی بالا رفتن ظرفیت برشی بدون بالا رفتن ظرفیت خمشی مد نظر باشد، پوشش استفاده شده ممکن است به سقف و تیرها وصل نباشد و در صورتی که بالا رفتن ظرفیت خمشی ستون ها مد نظر باشد، پوشش استفاده شده باید از سقف عبور کند. در این شیوه مقاوم سازی ستون های بتنی، در صورت مد نظر داشتن افزایش خمشی ستون ها آرماتورهای اضافه شده طولی باید در فونداسیون مهار شوند و به شکل پیوسته از درون سقف ها هم عبور کنند.  

مقاوم سازی ستون های بتنی با ژاکت فولادی

محصور کردن ستون های بتنی با ژاکت فولادی از سایر روش های مقاوم سازی ستون های بتنی که توسط شرکت مقاوم سازی توصیه می شود. در این شیوه، افزایش کمی در ابعاد و وزن ستون ایجاد خواهد شد. تأثیرگذار بودن این شیوه به سختی مناسب ژاکت فولادی در برابر تغییر شکل های جانبی بتن وابسته است. ورق های فولادی ژاکت در همه قسمت های طولی به هم جوش داده می شوند و فضای کم میان ژاکت و ستون به وسیله ملات منبسط شونده پر می شود. برای بهبود عملکرد این مجموعه می توان از کاشت میلگرد به منظور انتقال برش میان ورق و بتن استفاده کرد.

به کار بردن ژاکت فولادی می تواند روشی موقتی برای بهسازی ستون هایی باشد که بعد از زلزله آسیب دیده اند. استفاده از ژاکت فولادی مقاومت برشی و تا حدی دورگیری ستون ها را بالا می برد. اگر پیوستگی میان ژاکت های فولادی ستون ها در طبقه های مختلف نباشد، ظرفیت نیروی محوری ستون ها بالا نمی رود. تا وقتی امکان اتصال ورق های ژاکت فولادی به فونداسیون وجود نداشته باشد و پیوستگی میان ژاکت فولادی طبقه های مختلف را از بین دال به وجود آورد، مقاومت خمشی ستون افزوده نمی شود.  

 

مقاوم سازی ستون های بتنی

مقاوم سازی ستون های بتنی

ژاکت های فولادی مستطیل و مربع شکل به تنهایی برای تقویت ستون ها به کار نمی روند. تأثیرگذاری این ژاکت ها در اصل بالا بردن مقاومت برشی در ستون ها است. ستون های تقویت شده برای بهبود مقاومت برشی به افزایش شکل پذیری خمشی نیاز دارند که در ژاکت های مستطیلی فقط در گوشه های مقطع به وجود می آید. دلیل آن نیز مقاومت پایین این نوع ژاکت ها در مقابل انبساط جانبی هسته بتنی است.

برای بهبود رفتار خمشی ژاکت فولادی مستطیلی، سخت کننده را در ارتفاع ستون به کار می برند. ژاکت فولادی با سخت کننده بیشتر محصور می شود و جلوی تورم آن را می گیرد. ژاکت های فولادی و سخت کننده ها بر طبق تأمین ظرفیت شکل پذیری خمشی ستون ها طراحی می شوند. ضخامت سخت کننده ها نیز نقش مهمی در بالا بردن ظرفیت برشی ستون ها دارد. یعنی با بالا رفتن ضخامت سخت کننده ظرفیت برشی و سختی ستون ها نیز بالا می رود. بهتر است ضخامت سخت کننده ها از ضخامت ژاکت فولادی بیشتر باشد.  

مقاوم سازی ستون های بتنی با الیاف FRP

مقاوم سازی با استفاده از مصالح کامپوزیتی FRP شیوه ای تقریباً جدید که توسط شرکت مقاوم سازی اجرا می شود. مصالح FRP خواص مطلوبی دارند که از آن جمله می توان مقاومت کششی بالا و ضخامت و وزن کم آنها را نام برد. در مقاوم سازی ستون های بتنی استفاده از FRP با بالا بردن ظرفیت برشی ستون، مود گسیختگی آن را از حالت برشی به خمشی عوض می کند و بر شکل پذیری آن می افزاید. به منظور محصور کردن اجزای بتنی، راستای الیاف کربن تک جهته باید تا حد امکان عمود بر محور طولی اجزا باشد. در این حالت، الیاف حلقوی شبیه تنگ های بسته یا خاموت های مارپیچی فولادی عمل می کنند. برای محاسبه مقاومت فشاری محوری اجزا بهتر است از سهم الیاف موازی با راستای طولی آن صرف نظر کرد.    

ثبت نظر

ارسال