-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی بتنی به دلایل بی کیفیت بودن مصالح به کار رفته، مقاومت فشاری کم بتن و درست نبودن ضوابط آیین نامه ای مثل مقدار کم آرماتورهای طولی و نبود میلگردهای عرضی کافی انجام می شود.

سه شنبه 4 دی 1397
sara

ساختمان های قدیمی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که از خشت و گل و سیمان ساخته شده اند و کلاف بندی یا اسکلت در آنها دیده نمی شود و سیستم باربری جانبی ندارند. دسته دوم هم آنهایی هستند که کلاف های بتنی یا فلزی در آنها به کار رفته و سیستم باربری جانبی دارند. ساختمان های قدیمی یا مهندس ناظر داشته اند که در این صورت کیفیت ساخت آنها بالا خواهد بود یا اجرای آنها بدون حضور مهندس انجام شده است که به این ترتیب از کیفیت آنها کاسته می شود. این که مقاوم سازی ساختمان های قدیمی باید انجام شود یا خیر به بررسی نیاز دارد. در گذشته، بسیاری از ساختمان ها بدون مهندس ناظر ساخته می شدند. نبود آیین نامه درست و رعایت نکردن آن از دیگر مسائلی است که در ساخت ساختمان های قدیمی وجود داشته و مشکلاتی را برای ساختمان ها در برابر زلزله به وجود می آورده است.

دسته بندی بر اساس مقاوم سازی ساختمان های قدیمی

ساختمان های قدیمی را به سه بخش تقسیم می کنند.

  • ساختمان های قدیمی فولادی
  • ساختمان های قدیمی بتنی
  • ساختمان های قدیمی بنایی

مقاوم سازی هر کدام از این ساختمان ها به شیوه های متفاوتی انجام می شود.

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی فولادی

کارکرد ساختمان های قدیمی فولادی در مقابل زلزله به عواملی مثل کیفیت جوشکاری و مقدار مقاومت کششی فولاد به کار رفته در ساختمان وابسته است. اگر این عوامل درست رعایت نشده باشند، ممکن است ساختمان به مقاوم سازی نیاز داشته باشد. در این ساختمان ها به طور معمول از سقف های طاق ضربی استفاده می شود. این سقف ها از تیرآهن و آجرهای فشاری درست شده اند و به دلیل یکدست نبودن عمکرد درستی در مقابل زلزله از خود نشان نمی دهند و به علت وزن زیاد نیروی زیادی به آنها وارد می شود. بهترین راه حل برای مقاوم سازی ساختمان های قدیمی فولادی اجرای شبکه فولادی با بتن روی سقف است و بعد از آن نیز برچیدن سقف طاق ضربی است. برای اجرای این شیوه ابتدا باید نازک کاری روی سقف از بین برود تا تیرآهن و آجر فشاری معلوم شود. بعد یک شبکه میلگرد روی سقف اجرا شود. لایه ای بتن به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتی متر باید روی آن اجرا شود. در مرحله بعد آجرهای زیر سقف اجرا شده برچیده شوند. پیش از اجرای شبکه میلگرد و بتن باید از پلاستیک استفاده شود که درگیری میان آجر و بتن ریخته اجرا نشود تا در زمان تخریب کار آسان تر صورت گیرد. در ستون ‌های ساختمان ‌های قدیمی فولادی مقاطع دوبل بست دار به کار برده شده است. در زلزله های اخیر دیده شده است که این ستون ها عملکرد مطلوبی نداشته اند و موجب آسیب شده اند. به علت تغییر شکل های بزرگ غیر خطی موجب دریفت های زیاد و گاهاً موجب فرو ریختن ساختمان ها می شوند.  

 

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی2

 

ادامه مطلب مقاوم سازی ساختمان های قدیمی فولادی

برای مقاوم سازی ستون ‌های بست دار نیز به جای به کار بردن لقمه یا ژاکت بتنی و پوشاندن مقطع ستون بست دار با بتن از ورق های سراسری استفاده می شود. این مسئله سبب بالا رفتن مقاومت خمشی و برشی و پیچشی ستون و همچنین عمکرد بهتر ساختمان های قدیمی فولادی در زمان زلزله خواهد شد. به طور تقریبی، در ساختمان ‌های قدیمی فولادی تمام اتصالات تیر به ستون خورجینی هستند. اجرای این اتصالات به این شکل است که تیر را به شکل یکسره از دو طرف ستون ها می گذرانند و برای مهار تیر از دو نبشی در بالا و پایین تیر بهره می برند.

این مسئله موجب شده است که مقدار گیرداری در اتصال به وجود بیاید که برای آماده کردن سطحی برای اتصال تیر به نبشی، باید نبشی بالایی را کوچک تر و نبشی زیری را بزرگ تر از عرض تیر در نظر بگیرند. اتصالات خورجینی ساختمان های فولادی در مقابل زلزله کارکرد درستی ندارند و موجب آسیب جدی به ساختمان و حتی فرو ریختن سقف ها می شوند. اتصالات خورجینی را با هدف باربری ثقلی طراحی می کنند، اما بارهای جانبی را در نظر نمی گیرند. با توجه به این مسئله، یکی از شیوه های تأمین سیستم باربر جانبی در ساختمان های قدیمی فولادی به کار بردن مهاربند است. شیوه دیگر نیز گیردار کردن کامل اتصالات خورجینی با به کار بردن ورق های زیر سری و رو سری است.

مقاوم سازی ساختمان‌ های قدیمی بتنی

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی بتنی به دلایل بی کیفیت بودن مصالح به کار رفته، مقاومت فشاری کم بتن و درست نبودن ضوابط آیین نامه ای مثل مقدار کم آرماتورهای طولی و نبود میلگردهای عرضی کافی انجام می شود. برای این کار در ابتدا نیاز به تعیین مقدار مقاوم بتن فشاری است تا بتوان تصمیم گرفت از چه روشی برای مقاوم سازی ساختمان استفاده شود.

در صورتی که مقاومت بتن از ۱۷۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع پایین تر باشد، باید روش ژاکت بتنی را به کار برد. در صورتی که از این عدد بیشتر باشد، می توان از ورق های فولای و مهار آنها با انکر بولت به عناصر سازه ای استفاده کرد. اگر امکان استفاده از ورق های فولادی وجود نداشته باشد، با به کار بردن الیاف FRP برای مقاوم ساختمان های قدیمی بتنی اقدام می شود.

یکی از دیگر شیوه های مطلوب برای مقاوم سازی افزودن دیوار برشی است که موجب سختی و سیستم باربری جانبی در سازه می شود. برای افزودن دیوار برشی می توان با به کار بردن کاشت میلگرد در ستون ها گیرداری دیوار برشی به ستون را تأمین کرد یا شبکه آرماتور دیوار برشی ادامه یابد و دور ستون های موجود پوشانده شود.

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی بنایی

ساختمان هایی که از مصاحلی مانند آجر، سنگ یا بلوک سیمانی بنا شده اند و در آنها تمام بار یا بخشی از بارهای قائم به وسیله دیوارهایی با مصالح بنایی تأمین می شود، جزء دسته ساختمان های بنایی هستند. از آن جا که مصالح آجر و ملات بسیار ترد هستند، زمانی که تحت اثر نیرویی باشند، بعد از رسیدن به حداکثر مقاومت خود یک دفعه دچار شکسته شده و خرد می شوند.

از عوامل تأثیرگذار در تخریب ساختمان های بنایی می توان به استفاده از آجر نامرغوب و ملات سست و ضعیف، وجود بی نظمی در پلان در جهت عمودی، ضعف دیوارهای باربر، نبود عناصر عمودی محدودکننده، وجود کنسول و بالکن نامناسب و خسارت های مشاهده شده در ساختمان های بنایی اشاره کرد. برای مقاوم سازی ساختمان های قدیمی بنایی نیز از شیوه های مختلفی استفاده می شود.  

 

مقاوم سازی ساختمان های قدیمی1

ثبت نظر

ارسال