-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی دیوار آجری

مقاوم سازی دیوار آجری

با در نظر داشتن مودهای گسیختگی دیوارها و قاب های آجری راه کارهای متفاوتی برای مقاوم سازی دیوار آجری توصیه می شود. اگر مود گسیختگی یکی از حالت هایی باشد که ضعف دیوار موجب آن شود، استفاده از مش بندی و شاتکریت سیمان روی آن یکی از پیشنهادات است.

شنبه 17 آذر 1397
sara

ساختمان های قدیمی و به ویژه باستانی در ایران بیشتر از چهار نوع مصالح استفاده می کردند. این مصالح عبارت بودند از خاک یا آجر که از خاک درست می شده است، چوب، سنگ و الیاف گیاهی مثل کاهگل. با استفاده از همین مصالح سازه هایی ساخته شده اند که تا امروز باقی مانده اند. با توجه به اقلیم کشور ایران و فرهنگ آن، حفظ این بناها ضروری است. این مسئله مسئولیتی را بر دوش مهندسان می گذارد. در سازه های آجری عناصر ستون و تیر به شکل امروز وجود ندارد. دیوارهای حمال عناصر باربر سازه هستند. به همین علت برای مرمت ساختمان آجری باید به مرمت دیوار حمال پرداخت. برای تقویت صحیح و مقاوم سازی دیوار آجری باید از مشاور مقاوم سازی ساختمان کمک گرفت.

انواع مود خرابی دیوارهای آجری 

دیوارهای آجری به طور معمول دچار دو مود اصلی گسیختگی می شوند که شامل گسیختگی درون صفحه و بیرون صفحه است. مودهای گسیختگی درون صفحه عبارتند از شکست برشی، شکست برشی لغزشی و شکست خمشی. مودهای گسیختگی بیرون صفحه نیز عبارتند از شکست خمشی در راستای عمودی و شکست خمشی در راستای افقی.

توضیحات انواع مقاوم سازی دیوار آجری 

 • شکست برشی: شکست برشی وقتی اتفاق می افتد که دیوار حمال تحت تأثیر بار قائم بالا و ارتفاع دیوار از طول آن کمتر باشد.
 • شکست برشی لغزشی: شکست برشی لغزشی وقتی حادث می شود که در دیوارهای به اندازه تقریباً مربع مقاومت برشی اندکی وجود داشته باشد و بار جانبی بیشتر از بار قائم به آن تحمیل شود.
 • شکست خمشی: شکست خمشی در دیوارهایی دیده می شود که ارتفاع دیوار دو برابر طول آن باشد. این شکست بعد از شکست برشی ایجاد می شود. یعنی اگر دیوار مقاومت برشی خوبی نداشته باشد، گسیختگی برشی رخ می دهد. ولی اگر مقاومت برشی به حد کافی باشد، احتمال شکست خمشی وجود دارد.
 • شکست خمشی در راستای عمودی: عامل اصلی که موجب این شکست می شود، افزایش تنش کششی است. اگر در اثر این افزایش تنش ترک ها در راستای عمودی باشد، این شکست اتفاق می افتد.
 • شکست خمشی در راستای افقی: عامل اصلی ایجاد این ترک افزایش تنش کششی است. اگر در اثر افزایش تنش ترک ها در راستای افقی باشد، این شکست اتفاق می افتد.

علاوه بر این موارد، مودهای شکست میان قاب هم ممکن است برای دیوارهای آجری اتفاق بیافتد که در نهایت نیاز به مقاوم سازی دیوار آجری را طلب می کند که عبارتند از:

 • لهیدگی گوشه‌ها: اگر اتصالات ضعیف در گوشه های دیوار وجود داشته باشد، احتمال ایجاد این گیسختگی وجود دارد.
 • شکست فشاری قطری و ترک قطری: اگر دیوار بین قاب نازک باشد، این احتمال هست که در اثر نیروهای بالای فشاری وسط آن شکست فشاری ایجاد شود. اگر مقاومت دیوار آجری میان قاب بالا و خود قاب اصلی ضعیف باشد، ممکن است ترک قطری ایجاد شود.
 • شکست قاب: اگر دیوار آجری میان قابل مقاومت خوبی نداشته باشد و قاب اصلی اتصالات ضعیف داشته باشد، این گسیختگی رخ می دهد.

  مقاوم سازی دیوار آجری 2

راه کارهای مقاوم سازی دیوار آجری

با در نظر داشتن مودهای گسیختگی دیوارها و قاب های آجری راه کارهای متفاوتی برای مقاوم سازی دیوار آجری توصیه می شود. اگر مود گسیختگی یکی از حالت هایی باشد که ضعف دیوار موجب آن شود، استفاده از مش بندی و شاتکریت سیمان روی آن یکی از پیشنهادات است. این شیوه موجب بالا رفتن ضخامت دیوار و لاغری آن می شود. با لاغرتر شدن دیوار، می توان مانع گسترش خرابی روی دیوار شد. به کار بردن روش شاتکریت و مش بندی در دو سو یا یک سوی آن انجام می شود. این مسئله به اندازه زیادی به دسترسی دیوار بستگی دارد.

می توان از انواع مش فولادی، پلاستیکی یا شیشه ای استفاده کرد. برای به وجود آوردن رفتار یکدست بین دیوار و لایه بتنی جدید به کار بردن میخ های فولادی امکان پذیر است. یکی از راه کارهای مقاوم سازی دیوار آجری بعد از مشاوره مقاوم سازی ساختمان استفاده از الیاف کربن و شیشه FRP است. برای این کار می توان از عناصر تیر و ستون الیاف FRP استفاده کرد. با توجه به این که دلیل بیشتر خرابی های موجود در دیوارهای آجری لاغری آن نیست، یکی از بهترین راه کارهای تقویت به کار بردن الیاف FRP است. این الیاف در اپوکسی مورد نظر غرقاب و به سطح وصل می شود. این شیوه بر مقاومت دیوار و ملات میان آجرها نیز می افزاید و همچنین می تواند با به وجود آوردن تنش همه جانبه اطراف دیوار به بهره وری آن کمک کند.

عوامل تأثیرگذار بر تخریب ساختمان ها با مصالح بنایی در زمان زلزله

 • کاربرد آجر بی کیفیت
 • کاربرد ملات ضعیف و سست
 • بی نظمی پلان در راستای قائم
 • ضعف دیوارهای باربر
 • کمبود عناصر عمودی محدودکننده
 • وجود کنسول ها و بالکن های نامناسب

بهتر است مصالح ساختمانی در ساخت دیوارهای باربر از نوع مرغوب انتخاب شوند. در این زمینه کیفیت ملات مورد استفاده نیز مهم است که کوتاهی در این موارد موجب خسارات ساختمان در زمان زلزله می شود. همچنین، دیوارها تا حد امکان باید منظم و قرینه نسبت به دو محور اصلی باشند.

مشاور مقاوم سازی دیوار آجری

طول کلی دیوارهای باربر مهم ترین عامل در ایجاد خسارت در زمان زلزله است. خمش و برش بیشتر از اندازه موجب گسیختگی صفحه ای می شود که به نسبت عناصر غیر مسلح سازه های بنایی بستگی دارد. عناصر محدودکننده نیز باید در کناره و انتهای دیوارهای باربر و در دو سمت درها و بازشوها قرار داشته باشند. در صورتی که مؤلفه عمودی شتاب بزرگ و وزن کنسول بالا باشد، وزن کنسول عامل مهمی در زمان زلزله خواهد بود.

باید به ابعاد کنسول و میزان پیش آمدگی آن در زمان ساخت به طور کامل توجه شود. استفاده از خشت خام به عنوان آجر از اصلی ترین دلایل خسارت ساختمان ها است. به همین علت استفاده از خشت و خاک رس در دیوارهای بنایی مجاز نیست. خانه های زیادی هستند که با این شرایط ساخته شده و در مناطق زلزله خیز هستند. تخریب و بازسازی خیلی از این ساختمان ها صرفه اقتصادی ندارد، اما مقاوم سازی دیوار آجری و ساختمان بنایی کارآمدتر است. برای این کار می توانید از مشاور مقاوم سازی ساختمان کمک بگیرید.  

 

مقاوم سازی دیوار آجری 1

ثبت نظر

ارسال