-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای

مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای

مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای ساز و کارهایی به منظور استهلاک انرژی در سامانه ی جداسازی تعبیه می گردد تا ضمن محدود نمودن تغییر مکان، شتاب سازه نیز کاهش یابد.

دوشنبه 28 خرداد 1397
masoumi

مقاوم سازی  با جداسازی لرزه ای یکی از روش های کنترل ارتعاشات لرزه ای با جدا سازی سازه از زمین در ساختمان ها و پل ها میباشد. در این روش بر خلاف روشهای مرسوم در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، که موجب افزایش سازه میشود، تمرکز بر روی کاهش پاسخ لرزه ای، و نیرو و شتاب ورودی زلزله به سازه است. به عبارتی اصل جداسازی لرزه ای بر ایجاد انعطاف پذیری در پایه ساختمان در صفحه افقی مبتنی است و در عین حال از اجزای میران برای محدود کردن دامنه حرکت ناشی از زلزله استفاده میکند.

مقاوم سازی ساختمان و برپایی آن بر روی یک سیستم جداساز لرزه ای باعث جلوگیری از انتقال قسمت زیادی از حرکت افقی زمین به ساختمان میشود. ( اثر زلزله را تا ۸۰ درصد کاهش میدهد ) که این عمل منجر به کاهش شدید شتابهای طبقات و تغییر مکان های بین طبقه ای می شود. این روش مستلزم نصب جداسازها در یکی از طبقات ساختمان ( ترجیحاً تراز پی ) می باشد. پس از نصب جداساز لرزه ای تغییر شکل جانبی در آن متمرکز شده و تغییر شکل نسبی طبقات بالای آن به شدت کاهش می یابد.

مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای : 

لازم به ذکر است که جداگرهای لرزه ای شامل کل ابعاد ساختمان می شود و نمی توان در بخشی از سازه آن ها را استفاده نمود زیرا این عمل باعث ایجاد تفاوت در جابجایی دو بخش ساختمان می گردند. باز دوره نوسانی در سازه هایی که از جداگر استفاده شده است به دلیل کاربرد این جداگرها ۲ تا ۴ ثانیه تخمین زده می شود.

همین طور در ساختمان هایی که بر روی خاک های خیلی ضعیف یا ساختمان خیلی بلند مرتبه می باشد و انعطاف پذیری ممکن است مقدور نباشد استفاده از جداگر می تواند بسیار سودمند باشد. از مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای ساز و کارهایی به منظور استهلاک انرژی در سامانه ی جداسازی تعبیه می گردد تا ضمن محدود نمودن تغییر مکان، شتاب سازه نیز کاهش یابد. مقاله دیگری تحت عنوان جداسازی لرزه ای را نیز مطالعه نمایید.

 

مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای  

بنابراین لازم است یک سامانه ی جداسازی دارای قابلیتهای زیر باشد :

۱- بتواند نیروهای قائم ناشی از وزن و پاسخ زلزله در زمان زلزله را تحمل کند.
۲- در جهت افقی انعطاف پذیری لازم را تأمین نماید.
۳- قابلیت جذب انرژی داشته باشد. این قابلیت ها می تواند به طور همزمان در یک وسیله تأمین شود یا به کمک چند وسیله آن ها را برای سامانه ی جداسازی فراهم آورد. علاوه بر این، طراح ممکن است برای محدود نمودن تغییر مکان جداسازها، در سامانه ی جداسازی لرزه ای، ضربه گیرهایی نیز پیش بینی نماید.

دو گروه اصلی از جداساز های لرزه ای که برای کنترل نیروی منتقل شده به سازه در ساختمان ها استفاده میشوند :

۱- استفاده از جداسازهای لاستیکی برای افزایش دورۀ تناوب طبیعی سازه. ۲- استفاده از جداسازهای اصطکاکی و کنترل حداکثر نیروی منتقل شده به رو سازه و استهلاک انرژی در محل جداساز. جداسازها باید مقاومت لازم برای تحمل وزن سازه روی خود را داشته باشند.  

 

مقاوم سازی با جداسازی لرزه ای  

ثبت نظر

ارسال