-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی دیوار با frp

مقاوم سازی دیوار با frp

مقاوم سازی دیوار با frp ضمن بالا بردن مقاومت خمشی و برشی موجب توزیع تنش در همه صفحه به جای تمرکز آن روی یک نقطه خاک می شود. به همین علت نیز دیوار در برابر بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی ناشی از زلزله و محیط های مستعد خوردگی محافظت می شود.

یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 14:58
زمزم

برای مقاوم سازی دیوارهای برشی بتنی، باربر جانبی بنایی مسلح و غیر مسلح و همچنین تیغه ها و جان پناه ها می توان از مصالح frp استفاده کرد. این مصالح مقاومت خمشی و برشی دیوار را بالا می برند. با به وجود آوردن پیوستگی در اجزای دیوارهای ساخته شده از بلوک مانع از فروپاشی موضعی دیوارها می شوند و تا حدودی از حرکت خارج از صفحه دیوار نیز کاسته خواهد شد و البته گسیختگی های این مدهای شکست را با تأخیر مواجه می کند. مقاوم سازی ساختمان با frp برای ترمیم خرابی های دیوار، جایگزینی میلگردهای خرد شده و یا حذف شده و عایق کاری رطوبتی دیوار به کار می رود. در ادامه درباره مقاوم سازی دیوار با frp بیشتر بدانید.

مقاوم سازی دیوار با frp

مقاوم سازی دیوار با frp با تقویت خشمی و برشی، مقاوم سازی لرزه و انفجاری، تعویض فولاد خرد شده و همچنین آب بندی همراه است. هدف از مقاوم سازی دیوار با frp را می توان موارد زیر دانست:

 • بالا رفتن مقاومت خشمی و برشی
 • بالا رفتن سختی
 • بالا رفتن مقاومت در مقابل انفجار
 • جلوگیری از گسترش ترک ها
 • بالا رفتن عمر و دوام
 • آب بندی و عایق کاری
 • بالا رفتن شکل پذیری
 • ترمیم ناشی شده از خوردگی
 • بالا رفتن مقاومت در مقابل خوردگی

 

مزایای مقاوم سازی دیوار با frp

 • بالا رفتن مقاومت خمشی و برشی
 • بالا رفتن ضخامت دیوار به اندازه 5 میلی متر
 • سبکی و افزایش وزن کم به دیوار
 • بالا رفتن مقاومت همه دیوار با وجود پوشاندن بخش کوچکی از آن
 • آب بندی
 • کاهش خوردگی دیوارها
 • قابل اتصال به انواع دیوار بتنی، آجری و غیره
 • به صرفه بودن از نظر اقتصادی به دلیل نیاز نداشتن به هم پوشانی زیاد

مقاوم سازی دیوار با frp ضمن بالا بردن مقاومت خمشی و برشی موجب توزیع تنش در همه صفحه به جای تمرکز آن روی یک نقطه خاک می شود. به همین علت نیز دیوار در برابر بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی ناشی از زلزله و محیط های مستعد خوردگی محافظت می شود.

 

تقویت برشی دیوار مقاوم سازی شده با frp

برای تقویت و جبران ضعف برشی دیوارها می توان صفحه های frp را در راستای طول دیوار موازی با آرماتورهای عرضی شکل افقی در دو طرف دیوار استفاده کرد. عملکرد frp به این شکل است که بعد از به وجود آمدن ترک برشی در بتن، کرنش در frp در آن منطقه بالا می رود و نیروها به frp انتقال می یابد. مقاوم سازی دیوار با frp موجب بالا رفتن مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوار می شود. ظرفیت برشی frp در این مورد بر اساس ظرفیت برشی مقاطع مستطیل شکل دورپیچ شده با frp تعیین می شود.

 

تقویت خمشی دیوار مقاوم سازی شده با frp

برای تقویت و جبران ضعف خشمی دیوارها می توان صفحه های frp را در راستای طول دیوار موازی با آرماتورهای طولی روی آن به شکل طولی قرار داد. این روش در هر دو سمت دیوار باید به کار رود.

 

روش عملکرد frp در تحمل خمش وارد شده بر دیوار مثل نقشی است که آرماتورهای عمودی درون دیوار دارند. اگر frp با هدف بالا رفتن مقاومت خمشی روی دیوار به شکل طولی به کار گذاشته شود، باید انتهای آن به شکل مناسبی در پای دیوار مهار شود تا نیروهای درون این صفحه ها به تکیه گاه پای دیوار منتقل شود. برای مهار انتهای صفحه های خمشی می توان از یک مقطع نبشی فولادی در مجاورت تکیه گاه دیوار که بر آن پیچ می شود و یا از یک صفحه برشی frp عمود بر لایه frp استفاده کرد.

 

خالت شکست دیوار که دچار ضعف خمشی شده است با آغاز ترک های کششی به شکل افقی در لبه های دیوار نزدیک پای دیوار ایجاد می شود و بعد از آن خارجی ترین میلگردهای کششی تسلیم می شوند. تقویت خمشی دیوار با صفحه های frp موجب بالا رفتن مقاومت ترک خوردگی، مقاومت تسلیم، سختی ثانویه در زمان تسلیم و بالا رفتن مقاومت نهایی دیوار خواهد شد.

نوع شکست به همان حالت شکل پذیری خمشی است و شکست آن به شکل خرد شدن پنجه دیوار تحت فشار اتفاق می افتد. قبل از ترک خوردن بتن و جاری شدن فولاد درون دیوار، میزان مشارکت frp در تحمل های بارهای وارده کم است، ولی بعد از جاری شدن فولاد خمشی و ترک خوردن بتن کششی، نقش frp در تحمل خمش وارد شده به اعضا به شکل قابل توجهی بالا می رود.

اگر از هر دو نوع تقویت برشی و خمشی به شکل قرارگرفتن frp به طور افقی و عمودی روی دیوار با هم استفاده شود، بالا رفتن در بار تسلیم، سختی ثانویه مقاومت نهایی و شکل پذیری از حالت های پیشین بیشتر است. در این روش مقاوم سازی دیوار با frp قرار گرفتن الیاف به شکل افقی خود مهارکننده الیاف خمشی هستند.

 

افزایش شکل پذیری دیوار مقاوم سازی شده با frp

اصلی ترین ضعف دیوارهای برشی برای مقابله با نیروهای زلزله نبود شکل پذیری است. از مهمترین دلایل این نبود می توان به وصله آرماتورهای طولی در مناطق مستعد تشکیل مفصل پلاستیک، محصور شدن ناکافی در قسمت های مرزی و مهار ناکافی آرماتورهای عرضی اشاره کرد. شکست در این نواحی ناگهانی و ترد است و به افت شدید ظرفیت باربری منجر می شود.

به طور کل، برای رسیدن به شکل پذیری باید از همه حالت های شکست ترد دوری کرد. از سوی دیگر، نیروی وارد به دیوار باید به وسیله ایجاد مفصل پلاستیک در ارتفاع دیوار جذب و مستهلک شود. به همین دلیل هم در قسمت های مستهد ایجاد مفصل پلاستیک، باید عناصر مرزی به شکل مناسبی محصور شوند و از کمانش آرماتورهای طولی دیوار در این بخش ها جلوگیری شود.

 

اگر frp برشی به شکل کامل به وسیله دورپیچ دیوار و یا وصل شدن frp برشی موجب محصورشدگی آرماتورها می شود، دورپیچ frp در این وضعیت سبب محصور و محدود کردن ترک های ایجاد شده در راستای آرماتورهای طولی می شود. ظرفیت برشی دیوار مقاوم سازی شده با frp باید تا حدی برسد که امکان ایجاد مفصل پلاستیک در طول دیوار بدون رخ دادن شکست برشی صورت گیرد.

 

برای بالا بردن تأثیر مقاوم سازی دیوار با frp می توان دیوار را به شکل داخلی محصور کرد. برای این کار باید دیوار به وسیله کاشت آرماتور به چند بخش تقسیم شود. در این صورت از داخل با آرماتور و از خارج با frp مصحور می شود.

 

 

ثبت نظر

ارسال