-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP

مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP

محصورساختن عضو بتنی باعث می شود تا با افزایش نیروی محوری بر ستون و به تناسب آن افزایش کرنش محوری، در مقطع کرنش های عرضی ایجاد می شود.

شنبه 12 اسفند 1396
masoumi

در بحث مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP  معمول ترین روش، محصور کردن محیط خارجی آنها است. محصور کنندگی برای اعضای فشاری مؤثراست و به منظور افزایش ظرفیت تحمل بار، یا افزایش شکل پذیری استفاده می شود. 

راهکارهای مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP :

مقاوم سازی ساختمان با FRP با لایه های در جهت ۰ و۴۵ و۴۵ درجه، راه کار خوبی برای افزایش شکل پذیری و مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP است. همچنین اثر مقاوم سازی روی نمونه های با فولاد مقطع دو درصد، ۸ الی ۱۶ درصد بیش از نمونه های با فولاد مقطع چهار درصد می باشد. در جریان مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP با استفاده از کامپوزیت های FRP  مقاومت فشاری ستون افزایش می یابد.

بدین ترتیب که می توان از سیستم هایFRP ، جهت ایجاد محصورشدگی از طریق دورپیچ کامل FRP و به طبع آن افزایش مقاومت فشاری ستون بتنی استفاده نمود. در حقیقت بتن محصور شده مقاومت فشاری بسیار بالاتری نسبت به بتن محصور نشده دارد. زیرا محصور کردن ستون باعث ایجاد فشار جانبی بر بتن می شود و وجود فشار محیطی بر ستون بتنی سبب افزایش مقاومت فشاری آن می شود.

همانطور که می دانیم محصور نمودن مصالح بتنی سبب افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت محوری و نیز شکل پذیری این گونه قطعات می شود. محصورساختن عضو بتنی باعث می شود تا با افزایش نیروی محوری بر ستون و به تناسب آن افزایش کرنش محوری، در مقطع کرنش های عرضی ایجاد می شود. وقتی ستون با FRP محصور شده از افزایش کرنش عرضی جلوگیری به عمل آمده و تنش های جانبی در ستون ایجاد می شود. بدین ترتیب نیروی بیشتری توسط ستون تحمل می شود. مقاله ارائه شده تقویت سازه های بتنی با FRP را نیز مطالعه نمایید.

برخی از انواع روش های مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP به شرح ذیل می باشد :

  • استفاده از الیاف FRP
  • ژاکت بتنی
  • ژاکلت فلزی
  • افزایش ابعاد عضو باربر
  • افزایش ظرفیت برابر بستر ( مقاوم سازی فونداسیون )
  • افزایش دیوارهای برشی
  • افزایش اعضا باربر و کاهش بار وارده به عضو باربر

  مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با FRP

ثبت نظر

ارسال