-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

آمارها نشان می دهد که در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت یا آزمایش چکش اشمیت احتمال تا 25 درصد خطا وجود دارد. اما باید به این مسئله توجه داشت که هر چه محل آزمایش به مرکز ثقل نزدیک تر باشد، نتیجه دقیق تری حاصل خواهد شد.

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 13:58

پیش از این که بدانید نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت به چه شکل است، بهتر است اطلاعاتی درباره این روش به دست آورید. استفاده از این چکش روشی کم هزینه، با سرعت بالا و در عین حال غیرمخرب در آزمایشگاه و محل محسوب می شود. این شیوه برای تشخیص یکنواختی بتن در سازه ها یا مقایسه تغییر کیفیت بتن در قسمت های مختلف یک سازه به کار می رود.

 

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت چگونه است؟

چکش اشمیت ابزاری است که برای تعیین مشخصات الاستیک، مانند سختی سطوح و مقاومت در مقابل نفوذپذیری یا مقاومت بتن و سنگ به کار می رود. پیش از شروع نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت، باید از این که بتن مورد نظر دارای یک سری مشخصات است اطمینان حاصل کرد.

ابتدا این که سطح بتن باید خشک، تمیز و صاف باشد و در صورتی که هر کدام از این موارد رعایت نشود، نتیجه محاسبه دقیق نخواهد بود. قسمتی که چکش قرار داده می شود باید دستکم در 20 میلی متری لبه بتن باشد.

آمارها نشان می دهد که در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت یا آزمایش چکش اشمیت احتمال تا 25 درصد خطا وجود دارد. اما باید به این مسئله توجه داشت که هر چه محل آزمایش به مرکز ثقل نزدیک تر باشد، نتیجه دقیق تری حاصل خواهد شد.

از نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت برای بخش مشکوک بتن نیز استفاده می شود. با این روش می توان مشخصات دو بخش متفاوت از بتن را با هم مورد مقایسه قرار داد. وقتی چکش اشمیت بر سطح بتن فشار می آورد، خاصیت ارتجاعی لاستیک سر چکش موجب می شود که کمی به عقب برود. نیروی وارده به چکش اندازه گرفته می شود و با استفاده از ثابت های خاص مقاومت بتن و مشخصات دیگر آن اندازه گیری می شود.

بتنی با سختی کمتر جاذب انرژی بیشتری است و ارتجاع آن نیز کمتر است. بتنی که مقاومت و سختی زیاد دارد، انرژی زیادی را به چکش باز می گرداند. نمودار روی چکش اشمیت همزمان مقدار مقاومت بتن را نشان می دهد. به این ترتیب، همان موقع آزمایش مقاومت بتن تعیین می شود و محاسبات دیگر نیازی نخواهد بود. نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت بر پایه این نکته است که قابلیت ارتجاعی یک جرم الاستیک به سختی سطح آن جرم وابسته است.

 

 کاربرد نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 

اهداف محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • پیدا کردن میزان مقاومت فشاری بتن
 • ارزیابی یکنواختی بتن
 • ارزیابی کیفیت بتن با توجه به استانداردها
 • ارزیابی کیفیت یک عنصر بتن در مقابل عناصر دیگر

 

مشخصات سطح بتن پیش از محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • صاف، تمیز و خشک بودن سطح بتن
 • از بین بردن ناهمواری ها و بخش های کوچک لق بتن، قبل از شروع آزمایش چکش اشمیت
 • جلوگیری از انجام آزمایش روی سطوح ناهموار به دلیل تراکم ناکامل و از دست دادن گروت
 • وجود دستکم 20 میلی متر فاصله تا لبه یا بخش جداشدگی سطح بتن تا نقطه ای که چکش قرار داده می شود.

 

نکته های مهم در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت را می توان برای مشخص کردن یکنواختی بتن درجا به کار برد. همچنین، برای تعیین بخش هایی که بتن ضعیف و خراب دارد قابل استفاده است و برای روند افزایش مقاومت بتن نیز کارایی دارد.
 • برای به دست آوردن مقاومت بتن باید میان مقاومت بتن و عدد بازتاب رابطه ای به دست آورد. این رابطه برای طرح های اختلاط بتن با هم فرق دارند. تعیین مقاومت نمونه های مکعبی در آزمایشگاه برای مشخص کردن مقاومت در حین ساخت لازم است و با استفاده از آنها رابطه به دست می آید.
 • با توجه به این که آزمایش تخمینی است، بنابراین نمی تواند مشخص کننده رد یا پذیرش بتن باشد.

 

وسایل مورد نیاز محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • چکش اشمیت
 • سنگ سنباده برای ساییدن سطح بتن هوازده و صاف کردن سطح آن
 • صفحه ای فولادی به قطر 15 سانتی متر برای کالیبراسیون

 

 در آرین تیس نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 

مراحل نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • پیش از شروع نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت، چکش به وسیله یک سندان کالیبره می شود.
 • سطح نمونه زیر لاستیک باید صاف باید.
 • برای جلوگیری از تکان خوردن نمونه، باید آن را محکم به یک پایه صلب بست.
 • سختی حاصل به راستای قرار گرفتن چکش بستگی دارد. بهتر است چکش به یکی از سه شکل افقی، قائم به طرف بالا و قائم به طرف پایین باشد.
 • در هر سطح ده بار انجام شود و فاصله ها از یکدیگر کمتر از 5.2 سانتی متر نباشد.
 • در صورت از بین رفتن سطح بتن نتیجه قابل قبول نخواهد بود.
 • عددهایی که با میانگین 6 واحد فاصله دارند باید حذف شوند.
 • با حذف بیش از 2 نمونه کل آزمایش باطل خواهد شد.
 • اندازه انحراف چکش اشمیت نباید از مثبت و منفی 5 درجه بیشتر شود. می توان آزمایش را با زاویه ممکن نیز انجام داد و بعد نتیجه را برای حالت هاب قائم و افقی تصحیح کرد.
 • زاویه قرارگیری و هر گونه تصحیح انجام شده باید یادداشت شود.
 • حداقل 20 آزمایش به طور مجزا باید برای نمونه سنگ انجام شود. قسمت های مورد آزمایش باید دستکم به میزان قطر لاستیک از یکدیگر فاصله داشته باشند.
 • نتایج آزمایش های باطل و نمونه مربوط، برای آزمایش های بعدی قابل استفاده نخواهند بود.
 • وجود خطا در آماده کردن نمونه و نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت موجب ایجاد مقادیر کمتر سختی می شود.

 

مقاوم سازی بتن

بعد از کسب اطلاعاتی درباره نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت، با شیوه های مقاوم سازی بتن آشنا شوید:

 • مقاوم سازی بتن با FRP
 • مقاوم سازی بتن با استفاده از روش بالا بردن ابعاد، تیرها، ستون ها و فونداسیون سازه
 • مقاوم سازی بتن با تکنیک پس کشیدگی یا پیش تنیدگی
 • مقاوم سازی بتن با استفاده از دیوار برشی
 • مقاوم سازی بتن با استفاده از بادبند
 • مقاوم سازی بتن با استفاده از ورق های فولادی
 • مقاوم سازی بتن با جداسازهای لرزه ای
 • مقاوم سازی با شاتکریت بتنی
 • مقاوم سازی بتن با استفاده از روش مقاوم سازی اتصالات
 • مقاوم سازی بتن با روش سیستم های جاذب انرژی

 چرا به نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 

ثبت نظر

ارسال