-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تعیین مقاومت بتن با چکش اشمیت

تعیین مقاومت بتن با چکش اشمیت

بعد از انجام آزمایش از نواحی مختلف و مقایسه اعداد بازتاب با یکدیگر میتوان به یکنواختی یا عدم یکنواختی بتن پی برد

یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 17:5

در این مطلب از سایت آرین تیس سعی کردیم اطلاعاتی درباره تعیین مقاومت بتن با چکش اشمیت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.این استاندارد تحت عنوان ثابت C805 / C805M منتشر شده است. عددی که بلافاصله پس از این عنوان آمده است، نشان دهنده ی اقتباس یا در صورت تجدیدنظر، سال آخرین تجدیدنظر است. عدد داخل پرانتز سال آخرین تأیید مجدد را نشان می دهد. بالانویس اپسیلون  تغییر ویرایشی از زمان آخرین تجدیدنظر یا تأیید مجدد را نشان میدهد.

هدف

این روش آزمایش تعیین عدد بازتاب بتن سخت شده با استفاده از یک چکش فولادی فنری را پوشش می دهد

مقادیر بیان شده برحسب هر یک از یکاهای SI یا پوند- اینچ باید به طور جداگانه به عنوان استاندارد تلقی شوند. مقادیر ارائه شده در هر سیستم دقیقا با یکدیگر معادل نیستند. بنابراین، یکاهای هر سیستم باید مستقل از دیگری مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب مقادیر دو سیستم با یکدیگر ممکن است، منجر به عدم تبعیت از این استاندارد شود.

این استاندارد ادعا نمی کند که به تمامی نکات ایمنی حین استفاده از آن اشاره نموده است. وظیفه کاربر است که شرایط ایمن و سالم را ایجاد نموده و قبل از شروع آزمایش محدودیت های متداول را تعیین نماید.

محاسبات

قرائت هایی را بیش از ۶ واحد از مقدار متوسط ۱۰ قرائت اختلاف دارند، کنار گذاشته و مقدار متوسط قرائت های باقیمانده را تعیین کنید. در صورتی که بیش از دو قرائت، از مقدار متوسط، ۶ واحد اختلاف داشته باشند، از سری قرائت های ورودی صرف نظر نموده و اعداد بازتاب ۱۰ محل جدید را در ناحیه آزمایش تعیین نمایید.

همانطور که گفته شد هدف اصلی استفاده از چکش اشمیت تعیین یکنواختی ، تعیین حدودی کیفیت بتن ، و تخمیین مقاومت فشاری میباشد

برای تعیین یکنواختی بتن با چکش اشمیت باید با توجه نوع مقطع بتنی ، از نقاط تعیین شده آزمایش گرفته شود

باید در نظر داشت از نقاطی آزمایش گرفته شود که ترجیحا سطح صاف داشته باشد

همچنین از انجام آزمایش روی سطح و نواحیه پوک خودداری شود

بعد از انجام آزمایش از نواحی مختلف و مقایسه اعداد بازتاب با یکدیگر میتوان به یکنواختی یا عدم یکنواختی بتن پی برد

تعیین مقاومت فشاری بتن با چکش اشمیت برای هر دستگاه تفاوت دارد و باید مقاومت فشاری بتن با توجه به نوع دستگاه تخمین زده شود

دقت و خطا

دقت: انحراف معیار یک نمونه مجزا، یک متصدی تنها، یک دستگاه و یک روز

2.5   واحد (1s ) می باشد . بنابراین محدوده ۱۰ قرائت نباید بیش از ۱۲ باشد.

خطای این روش آزمایش قابل ارزیابی نمی باشد ، زیرا عدد بازتاب تنها از این روش آزمایش قابل محاسبه است.

تنها راه تشخیص عملکرد چکش اشمیت در حین انجام آزمایش به خود فرد آزمایشگر برمیگردد

فردی که آزمایش چکش اشمیت را انجام میدهد باید با توجه به تجربه خود از آزمایشات قبلی ، همچنین با توجه به اثری که دستگاه چکش اشمیت بر روی سطح بتن باقی میگذارد ، صحت عملکرد دستگاه را تشخیص دهد.

 

دستگاه چکش اشمیت

 

ثبت نظر

ارسال