-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست؟

آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست؟

آزمایش های مخرب بتن، آزمایش های غیر مخرب بتن و آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست و چگونه انجام می شود؟ توضیحاتی درباره آزمایش مخرب بتن و آزمایش غیر مخرب بتن را در ادامه ببینید.

یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 11:13

برای دانستن این که آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست، باید توجه داشته باشید که آزمایش بتن که برای ارزیابی کیفیت بتن سخت شده انجام می شوند را به دو دسته آزمایش مخرب بتن و آزمایش غیر مخرب بتن تقسیم می کنند. در ادامه درباره آزمایش های مختلف که روی بتن انجام می شود، اطلاعاتی آورده شده است.

 

تست ها و آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست؟

 

تست ها و آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست؟

آزمایش های مخرب بتن، آزمایش های غیر مخرب بتن و آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست و چگونه انجام می شود؟ توضیحاتی درباره آزمایش مخرب بتن و آزمایش غیر مخرب بتن را در ادامه ببینید.

 آزمایش مخرب بتن

در این آزمایش نمونه آزمایش بعد از اجرا تخریب می شود و دیگر قابل استفاده نخواهد بود. این آزمایش ها عبارتند از:

  • آزمایش مقاومت فشاری بتن
  • آزمایش مقاومت کششی بتن

آزمایش غیر مخرب بتن

آزمایش غیر مخرب بتن در فرآیند بهره برداری، تعمیر و نگهداری سازه های بتنی انجام می شود. این سه مرحله شامل رصد سازه های در حین بهره برداری به شکل دوره ای، ارزیابی و شناسایی علت ها، شدت، حجم و محل آسیب های سازه های بتنی در پروسه تعمیرات و بررسی کیفیت پروسه تعمیرات می شود.

برای توجه به این که آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست، باید به این مسئله توجه کنید  که با بررسی اطلاعات لازم در هر مرحله، آزمایش های مختلفی انجام می شود. تعدادی از آزمایش ها در مراحل مختلف کاربرد دارند و بنابراین روش بهره گرفتن از اطلاعات و نتایج استخراجی مختلف هستند. برخی از این آزمایش ها در ادامه توضیح داده شده اند.

 

آزمایش هافسل

 

آزمایش هافسل

این آزمایش غیر مخرب بتن با ارائه پتانسیل خوردگی به متخصصان امکان تصمیم گیری برای عملیاتی را می دهد که قرار است برای ترمیم و بازسازی انجام شود. در این روش به استفاده از سیستم نیم پیل و ولت متر با مقاومت ظاهری بالا نیاز است. این سیستم می تواند جریان یون متحرک در بتن را میان قسمت های کاتدیک و آندیک با اندازه گیری خطوط هم پتانسیل شناسایی کند. در این آزمایش بتن مانند یک الکترولیت عمل می کند و خطر خوردگی به اختلاف پتانسیل اندازه گیری شده مربوط است. در واقع می توان گفت، این آزمایش با هدف شناسایی محل های فعال و محتمل برای خوردگی انجام می گیرد.

آزمایش کربناسیون

با انجام این آزمایش غیر مخرب بتن می توان وضعیت سازه از نظر میزان کربناسیون، علت های خوردگی و پتانسیل خوردگی های بعدی را تعیین کرد. عمق بتن کربناته شده در این آزمایش با محلول فنل فتالئین به عنوان یک معرف اندازه گرفته می شود. این آزمایش در شرایط محیطی واقعی می تواند روی بتن سخت شده انجام شود و می توان تحت شرایط نفوذ کربن را سرعت بخشید. با اندازه گرفتن pH، می توان پودر بتن پروفیل pH در مقابل عمق را رسم کرد و عمق کربناسیون را به دست آورد.

 

آزمایش کربناسیون

 

آزمایش نفوذپذیری در مقابل یون کلرید

این آزمایش غیر مخرب بتن برای مشخص کردن علت های خوردگی، وضعیت و پیش بینی خوردگی و همچنین تعیین نیاز به تعمیرات به کار می رود. با استفاده از این آزمایش نفوذپذیری می توان به میزان یون کلر در بتن دست یافت و متوجه شد که سازه به تعمیرات نیاز دارد یا خیر. در ضمن می توان پیش بینی کرد سازه چه زمانی دچار آسیب می شود و این که سازه در حال حاضر در شرف خوردگی است یا نه.

آزمایش چکش اشمیت

این آزمایش غیر مخرب بتن برای ارزیابی وضع کیفی سازه، بتن های ضعیف و دلیل بروز نقص و ترک در سازه استفاده می شود. این آزمایش بر این اساس عمل می کند که بازتاب یک جرم ارتجاعی به سختی سطح در برابر جرمی که به آن برخورد می کند، مربوط است. در چکش اشمیت، جرم متصل شده در فنر موجود است که با کشیدن فنر تا یک نقطه مشخص، مقداری انرژی ثابت به آن داده خواهد شد. این کار با فشار چکش به سطح بتن صورت می گیرد. پس از آزاد کردن است که جرم تحت اثر بازتاب میله چکش قرار می گیرد و مسافتی که به وسیله جرم طی و برحسب درصدی از انبساط ابتدایی فنر بیان می شود، عدد بازتاب نام دارد. این میزان به وسیله یک نشانه که در طول یک مقیاس مدرج به حرکت در می آید، نشان داده می شود. به دلیل این که عدد بازتاب به انرژی ذخیر شده در فنر و به میزان جرم وابسته است، یک اندازه مطلق است. با توجه به عدد حاصل، می توان یک برآورد تقریبی از کیفیت بتن به دست آورد.

 

آزمایش چکش اشمیت

 

آزمایش التراسونیک

با این آزمایش می توان به اطلاعات کاربردی و دقیق از عمق و اندازه ترک ها، اندازه اعضا و کیفیت بتن دست پیدا کرد. این آزمایش بر اساس سرعت صوت در بتن است. این آزمایش غیر مخرب بتن توسط دو پراب گیرنده و فرستنده و ارسال امواج ماورای صوت در حد فاصل دو پراب و قرائت سرعت صوت توسط اسیلوسکوپ یا تجهیزات گیرنده اندازه گیری می شود. اطلاعات مورد نیاز با توجه به شرایط محیطی و فاصله پراب ها به دست می آید. امروزه برای این کار از دستگاه های پیشرفته استفاده می شود که اطلاعات لازم را به صورت تحلیل شده ارائه می دهد.

آزمایش شدت خوردگی آرماتورها

با استفاده از این آزمایش غیر مخرب می توان درباره ضرورت و زمان تعمیرات تصمیم گرفت. این آزمایش آهنگ خوردگی آرماتورها را در زمان آزمایش و در شرایط حاکم بر آن نشان می دهد. می توان آزمایش شدت خوردگی آرماتورها را در کارگاه و در آزمایشگاه انجام داد. اندازه گیری شدت خوردگی ها به شیوه پتانسیواستاتیک یا پتانسیودینامیک صورت می گیرد که درباره خوردگی آرماتورهای بتن بیشتر از پتانسیواستاتیک استفاده می شود.

به علاوه اندازه گیری اختلاف پتانسیل، مقاومت الکتریکی بتن نزدیک آرماتور نیز در این آزمایش اندازه گیری خواهد شد و این اندازه گیری ها شدت خوردگی آرماتورها را تعیین می کنند. از این آزمایش درباره کیفیت بتن اطلاعاتی به دست نمی آید. در هر صورت نفوذپذیری بتن و کاهش مقاومت الکتریکی آن به افزایش شدت خوردگی منجر خواهد شد. برای تعیین شدت خوردگی آرماتورها در کارگاه از دستگاهی به نام گالواپالس استفاد می شود.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه کنید.

 

آزمایش شدت خوردگی آرماتورها

 

ثبت نظر

ارسال