0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "cfrp چیست"

CFRP چیست
الیاف کربن در کامپوزیت CFRP نقش مهمی دارد و بخش اصلی در باربری را متحمل می شود. این الیاف انعطاف پذیری زیادی دارد و در شکل گیری کامپوزیت مؤثر است.
CFRP چیست
فیلترها
Sort
display