0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "FRP در ساختمان"

طراحی سازه های فولادی
طراحی سازه های فولادی
فولاد یکی از متریالی است که سال ها برای ساخت و ساز مورد استفاده مهندسان بوده است. سازه های فولادی برای آن که مقاومت خود را در برابر عوامل مخرب و آسیب زا حفظ نمایند و هم چنین ایمنی مناسب داشته باشند، به طراحی سازه ایی نیاز دارند. طراحی سازه های فولادی به سه طریق صورت می گیرد که هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد.
راهکارهای خاص مقاوم سازی با frp
راهکارهای خاص مقاوم سازی با frp
از مهم ترین موارد استفاده از الیاف FRP برای ترمیم و مقاوم سازی سازه هایی است که در معرض خوردگی ها، فرسایش ها و تغییرات دمایی هستند.
مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح با FRP
مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح با FRP
اشتباهات طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب تغییر کاربری سازه ها، آسیب دیدگی ناشی از وارد شدن بارهای تصادفی، خوردگی بتن و فولاد و شرایط محیطی از دوام آنها می کاهد ضمناً تغییر آیین نامه های ساختمانی (باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می شود) نیز سبب ارزیابی و بازنگری مجدد طرح و سازه می گردد تا در صورت لزوم بهسازی و تقویت شود.
بررسی و مقاوم‌ سازی مقاطع بتنی با ورق‌های FRP
بررسی و مقاوم‌ سازی مقاطع بتنی با ورق‌های FRP
چنانچه سازه‌ای تحت شرایط خاص ( زلزله یا گودبرداری یا ...) آسیب‌ دیده باشد یا قصد تغییر کاربری ساختمان ( مسکونی به آموزشی )، تغییر یا افزایش در میزان طبقات سازه را داشته باشیم دیگر سازه موجود ایمنی و شرایط مطلوب برای تحمل بارهای وارده را نخواهد داشت و نیازمند مقاوم‌ سازی یا ترمیم و تقویت سازه هستیم.
ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی FRP
ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی FRP
خصوصیت چسبندگی، برای هر ماده‌ای که به‌ عنوان مسلح کننده بتن به کار میرود، بسیار مهم تلقی می‌شود.
مقاوم سازی ساختمان ها به روش FRP
مقاوم سازی ساختمان ها به روش FRP
در صورتی که محیط تیر به طور کامل قابل دسترسی باشد روش دورپیچ جهت مقاوم سازی می تواند مفید باشد.
مقاوم سازی ساختمان با FRP
مقاوم سازی ساختمان با FRP
در صورتی که محیط تیر به طور کامل قابل دسترسی باشد روش دور پیچ جهت مقاوم سازی می تواند مفید باشد.
مقدمه برای اف آر پی (FRP)
مقدمه برای اف آر پی (FRP)
هر گونه تعمیر و آماده سازی سطح باید قبلاً به انجام رسیده و توسط مهندس ناظر مربوطه و مشاور سیستم اف آر پی ( FRP ) تأیید شود
مقاوم سازی سازه‌های بنایی
مقاوم سازی سازه‌های بنایی
در ساختمان‌های بنایی‌، مصالح بنایی که ممکن است آجر یا بلوک باشند به همراه ملات بین آن‌ها، عناصر اصلی باربر ثقلی و جانبی ساختمان هستند.
معرفی سیستم نوین الیاف FRP
معرفی سیستم نوین الیاف FRP
روش های قدیمی مانند استفاده از پوشش های بتنی و یا فلزی برای تعمیر و تقویت ستون های بتن مسلح، رواج زیادی دارد اما این روش نیاز به تجهیزات و نیروی کار نسبتاً زیادی دارد و علاوه بر آن وزن سازه را زیاد می کند و در محیطهای خورنده آسیب پذیر است.
فیلترها
Sort
display