09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "گواهی آموزش نرم افزار ساختمانی"

گواهینامه مدیریت پروژه
گواهینامه مدیریت پروژه
از آنجا که شرکت های صنایع مختلف برای مقابله با افزایش هزینه ها و نیاز به ادامه پیشرفت و ورود به خط مقدم رقابت تلاش می کنند ، به مدیران پروژه مراجعه می کنند تا تیم های ساختمانی خود را به سمت موفقیت هدایت کنند. مدیران پروژه در زمینه های مختلف آموزش می بینند تا به تیم کار کمک کنند تا در هزینه خود صرفه جویی کرده و موانع پیشرفت کار را برطرف کنند.
فیلترها
Sort
display