0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "کربن cfrp"

CFRP چیست
الیاف کربن در کامپوزیت CFRP نقش مهمی دارد و بخش اصلی در باربری را متحمل می شود. این الیاف انعطاف پذیری زیادی دارد و در شکل گیری کامپوزیت مؤثر است.
CFRP چیست
استفاده از مصالح FRP در مقاوم سازی پل ها
استفاده از مصالح FRP در مقاوم سازی پل ها چندین سالی است که به جامعه مهندسین عمران معرفی شده است. در تحقیقات متنوعی مقاوم سازی با FRP دیده می شود که بیش از همه بحث های متعددی به روی مقاوم سازی بتن انجام می شود.
استفاده از مصالح FRP در مقاوم سازی پل ها
فیلترها
Sort
display