0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نقش وال پست در دیوار"

اجرای وال پست در اسکلت بتنی و اسکلت فلزی
وال پست| وال پست دیوار |وال پست چیست؟| وال پست در دیوار چیست؟ | به عنوان نگهدارنده دیوار است و سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه باعث استحکام دیوار در برابر باد و زلزله می شود و کلافی است که در طولهای مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود
اجرای وال پست در اسکلت بتنی و اسکلت فلزی
چگونگی اجرای وال پست
کنترل های ابعادی از وظایف مهندس ناظر است. همچنین، کنترل اجرای نبشی و وال پست باید مطابق با نقشه و کنترل نحوه اتصالات وال پست ها و نبشی ها باید توسط وی انجام شود.
وال پست دیوار
استفاده از میلگرد در اجرای کلاف های افقی به نبشی یکی از این اشتباهات رایج است. همچنین، به اجرا در نیاوردن پشت به پشت نبشی های عمودی و افقی که باعث می شود دیوار تنها در یک سو در درون نبشی اجرا شود.
وال پست دیوار
فیلترها
Sort
display