0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نشست ساختمان چیست"

نشست ساختمان نامتقارن
نشست ساختمان نامتقارن | نکته مهم در نشست ساختمان، نامتقارن بودن و عدم یکنواختی در نشست ساختمان می باشد. در حالی که معمولاً ساختمان ها بعد از اجرا و در مرحله بهره برداری دچار نشست شده و ایرادی بوجود نخواهد آمد. حتی به هنگام طراحی فونداسیون پیش بینی نشست ساختمان توسط مهندس محاسب می گردد.
نشست ساختمان نامتقارن
علائم نشست ساختمان
ایجاد ترک های افقی و عمودی روی دیوارهای زیر زمین ساختمان ممکن است بر اثر نفوذ آب به کف زیر زمین باشد. همچنین، ترک های کنار درزها که به طور معمول در ساختمان هایی با بلوک بتنی مشاهده می شود، همگی به دلیل وجود اشکال در پی ساختمان به وجود می آیند و از علائم نشست ساختمان هستند.
علائم نشست ساختمان
مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله
ساختمان هایی که در برابر زلزله آسیب پذیرند یعنی از نظر سازه ای مشکل داشته و بد اجرا شده باشند یا درجاتی از آسیب پذیری در بخش سازه و پی داشته باشند، باید مقاوم شوند.
مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله
نشست ساختمان
نشست خاک در اثر فشردگی خاک بوجود می آید و یکی از پدیده هایی است که در بعضی از سازه ها ایجاد می شود و اگر اقدامات موثری در این باره نداشته باشیم می تواند آثار مخربی بر را بر آن به جا گذارد.
نشست ساختمان
فیلترها
Sort
display