0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت"

تقویت بتن کم مقاومت
برای تقویت بتن کم مقاومت از روش های تعمیر و جایگزینی بتن یا ملات با دست، بتن ریزی سنتی معمولی، بتن پاشی، بتن ریزی با سنگدانه پیش اکنده و بتن ریزی با بتن مکیده استفاده می شود که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند.
تقویت بتن کم مقاومت
نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت
آمارها نشان می دهد که در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت یا آزمایش چکش اشمیت احتمال تا 25 درصد خطا وجود دارد. اما باید به این مسئله توجه داشت که هر چه محل آزمایش به مرکز ثقل نزدیک تر باشد، نتیجه دقیق تری حاصل خواهد شد.
نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت
فیلترها
Sort
display