0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی"

اجرای کنسول در ساختمان بتنی
اجرای کنسول در ساختمان بتنی
در این نحوه اجرای کنسول در ساختمان، شاه تیر به شکل اتصال خورجینی است که از دو سمت ستون رد می شود و در سازه پیش آمدگی ایجاد می کند. شاه تیر در محل اتصال به ستون از هر سمت به وسیله دو نبشی در بالا و پایین مهار می شود.
اجرای ساختمان های بتنی
اجرای ساختمان های بتنی
در یک ساختمان بتنی بارهای مرده و زنده سقف و طبقه ها ابتدا به تیرها و بعد از راه تیرها به ستون ها منتقل می شوند. بعد ستون بارها را به سطح فونداسیون انتقال می دهد. تیرها بارهای وارد شده از دال ها را تحمل می کنند و در درجه نسخت اعضای خمشی به شمار می روند.
کنسول در ساختمان
بدنه سازه های فلزی یکی از روش ها است که می توان با پلیت فولادی ستون و شاسی اصلی کنسول را به سازه وصل کرد.
ساختمان های بتنی
ساختمان های بتنی
عمر مفید بتن بستگی زیادی به نوع تولید دارد. بنابراین برای تولید بتن دانه‌ بندی‌ها بسیار مهم است .
فیلترها
Sort
display