09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازی پی"

مقاوم سازی خاک زیر پی
مقاوم سازی خاک زیر پی
مقاوم سازی خاک زیر پی یکی از مواردی است که مهندسان باید به آن توجه کنند و برای انجام آن راه کار های متفاوتی وجود دارد.
مقاوم سازی فونداسیون
مقاوم سازی فونداسیون
در زمان مقاوم سازی فونداسیون دال کف زمین در درون ساختمان و سنگ فرش خارج از آن خراب می شوند. به دلیل وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی فضای بسیار کمی در طول عملیات مقاوم سازی در دسترس است. برای تجهیز ساختمان ارتفاع محدود است و صداها و لرزش های ساختمان آزاردهنده خواهند بود.
مقاوم سازی پی های سطحی
مقاوم سازی پی های سطحی
مقاوم سازی پی های سطحی یکی از مهمترین بخشهای مقاوم سازی سازه ها می باشد.
فیلترها
Sort
display