0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازی پی"

مقاوم سازی فونداسیون
در زمان مقاوم سازی فونداسیون دال کف زمین در درون ساختمان و سنگ فرش خارج از آن خراب می شوند. به دلیل وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی فضای بسیار کمی در طول عملیات مقاوم سازی در دسترس است. برای تجهیز ساختمان ارتفاع محدود است و صداها و لرزش های ساختمان آزاردهنده خواهند بود.
مقاوم سازی فونداسیون
مقاوم سازی خاک زیر پی
مقاوم سازی خاک زیر پی شامل تقویت فونداسیون ضعیف یا درست کردن شالوده جدید می شود، اما گاهی شرایط خاک زیر پی نیز باید بهبود یابد.
مقاوم سازی خاک زیر پی
مقاوم سازی پی های سطحی
مقاوم سازی پی های سطحی یکی از مهمترین بخشهای مقاوم سازی سازه ها می باشد.
مقاوم سازی پی های سطحی
فیلترها
Sort
display